Zinātniski pētnieciskā nodaļa | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Zinātniski pētnieciskā nodaļa

Zinātniski pētnieciskās nodaļas misija

Nodaļas mērķis – institūta konkurētspējas nodrošināšana izglītības un zinātnes jomā


 

Zinātniski pētnieciskā nodaļa ir Transporta un sakaru institūta struktūrvienība, kuras galvenie uzdevumi:

 • Atbalsts institūta profesoru un pasniedzēju zinātniskā potenciāla efektīvai izmantošanai un attīstīšanai.

 • Tirgus pieprasījuma monitorings, veicot aktīvu inovatīvo sadarbību ar uzņēmumiem.

 • Pastāvīgas vides veidošana institūta un ražošanas uzņēmumu partnersadarbībai (SME).

 • Starptautiskās zinātniski tehniskās sadarbības paplašināšana ar ārvalstu mācību iestādēm un kompānijām kopīgai zinātniski tehniskās produkcijas izstrādei.

 • Infrastruktūras radīšana programmatūras un tehniskā nodrošinājuma turpmākai komercializēšanai.

 • Zinātnisko pētījumu veikšana gan patstāvīgi, gan autoru kolektīvu sastāvā, gan arī sadarbībā ar citām institūta struktūrvienībām un ārējām organizācijām.

 • Atbalsts profesoriem un pasniedzējiem Eiropas, nacionālā un municipālā līmeņa projektu meklēšanā, rakstīšanā un turpmākā vadīšanā.

 • Zinātniski teorētisko, zinātniski praktisko, zinātniski metodisko konferenču, simpoziju, semināru, sanāksmju un citu zinātnisko pasākumu organizēšana sadarbībā ar institūta filiāli, fakultātēm un katedrām.

 • Institūta vadības nodrošināšana ar informāciju, kas nepieciešama augstskolas attīstības perspektīvu noteikšanai, zinātniski pedagoģiskās darbības vadīšanai un institūta zinātniskā potenciāla racionālai izmantošanai.

 • Institūta zinātniskās darbības pārstāvēšana valsts, municipālajās un privātajās struktūrās.

 • Zinātniski pētnieciskā un inovatīvā darba statistikas datu un vispārējo atskaites ziņojumu sagatavošana un dokumentācijas kārtošana. 

Mūsu darbinieki

Vladimirs Petrovs
Zinātniski pētnieciskās daļas vadītājs
Tālrunis: + 371 67 100 584
E-mail: Petrovs.V@tsi.lv
Adrese: Lomonosova ielā 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Dr.sc.soc. Oksana Pozdņakova
Speciālists doktorantūras jautājumos
Tālrunis: + 371 67 100 572
E-mail: pozdnakova.o@tsi.lv
Adrese: Lomonosova ielā 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Viktorija Gruzīte
Projektu vadītāja asistents
Tālrunis: +371 67100586
E-mail: Gruzite.V@tsi.lv
Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Jeļena Koncevaja
Projektu vadītāja
Tālrunis: +371 67100572
E-mail: Koncevaja.J@tsi.lv
Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Ģirts Eldmanis
Projektu vadītājs
Tālrunis: +371 67100572
E-mail: Eldmanis.G@tsi.lv
Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

M.Sc.soc. Artūrs Hoļavins
Zinātniskais referents
Tālrunis: +371 67 10 651
E-mail: Holavins.A@tsi.lv
Adrese: Lomonosova ielā 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlētais zinātniskais personāls

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts