Ziņas | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Ziņas

Labākā raksta balva

Mēs ar lepnumu paziņojam, ka Transporta un sakaru institūta Dr., prof. Irina Kuzmina-Merlino ieguva balvu par labāko rakstu 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management (ICLTIBM-2019) konferncē, kas notika Beykent Universitātē, Stambulā, Turcijā, 2019. gada 12.-13. decembrī. Dr., prof. Irina Kuzmina-Merlino uzstājās ar darbu “Managers’ Competencies in Digital Era”.

9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management (ICLTIBM-2019) konferenci organizēja Beykent Universitāte sadarbībā ar Yildiz Tehnisko Universitāti, Gebze Tehnisko Universitāti, Stambulas Tehnisko Universitāti un Starptautisko Stratēģiskās vadības un vadītāju asociāciju.

Konferences mājas lapa: http://isma.info/icltibm2019/

 


TSI Zinātņu un attīstības prorektore, Prof. Irina Jackiva ieņēma Eiropas Transporta pētniecības institūtu konferences (ECTRI) valdes priekšsēdētāja vietnieces amatu.

TSI ar prieku paziņo par jaunumiem un sveic Institūta zinātņu un attīstības prorektore Prof. Irinu Jackivu ar stāšanos Eiropas Transporta pētniecības institūtu konferences (ECTRI) valdes priekšsēdētāja vietnieces amatā 2019. gada 27. janvārī.

Eiropas Transporta pētniecības institūtu konference (ECTRI) ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kas tika dibināta 2003. gada aprīlī, apvienojot vadošos multimodālo transporta pētniecības centrus visā Eiropā, lai veicināt Eiropas transporta pētniecību. Šodien organizācijā ir pastāvēti 28 transporta pētniecības institūti un universitātes no 21 Eiropas valsts. Kopā tie veido vairāk nekā 4000 Eiropas transporta pētnieku kopienu.

TSI aktīvi piedalās šīs transporta pētniecības kopienas attīstībā un tādēļ sveic jaunas sadarbības iespējas, kās nāk līdzi ar prof. Irinas Jackivas iecelšanu jaunajā amatā.

 

TSI ir sekmīgi paplašinājis ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāciju uz zinātniski-pētniecisko darbību

Rīga, Latvija – 2018. gada novembris - Transporta un Sakaru Institūts ar lepnību paziņo par to, ka 2018. gada 29. novembrī esam saņēmuši ISO 9001: 2015 kvalitātes vadības sertifikātu zinātniski-pētnieciskai darbībai.

Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) standarts ISO 9001:2015, kas apraksta kvalitātes vadības sistēmas veiktspēju, ir jaunākais un pilnīgais savā jomā. Veiksmīga sertifikācija ir taustāms pierādījums TSI visaptverošas kvalitātes kontroles sistēmas piemērošanai zinātniski-pētnieciskai darbībai.  Tas nozīmē, kā teikts standartā, “spēju konsekventi nodrošināt produktus un pakalpojumus, kas atbilst klientu prasībām un piemērojamām likuma un normatīvo aktu prasībām”.

Mēs augstu novērtējam visu sertifikācijas iesaistīto pušu un personu darbu, it īpaši LRTDEA - TÜV Rheinland Grupa par augstu profesionālismu, veicot ārējo auditu.

TSI saprot atbilstības kvalitātes vadības standartam nozīmi. Tāpēc mēs turpināsim pastāvīgu pārvaldības kvalitātes attīstību zinātniski-pētnieciskās darbības jomā, lai nodrošinātu nepārtrauktu akadēmisko, privāto un citu partneru un klientu apmierinātību.

Sertifikāts

 


 

Transporta un sakaru institūta akadēmisko personālu stiprināšanas projekts (STTIAS)

Novembrī TSI sākās jauns Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts "Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" ko finansē Eiropas Savienība (85%) un Latvijas valsts (15%).

Šī projekta galvenie mērķi ir:

  1. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā.
  2. Akadēmiskā personāla piesaiste no ārvalstīm.
  3. Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana (ieskaitot pasniedzēju stažēšanās Latvijas uzņēmumos un profesionālās angļu valodas apmācības).

Projekts ietver visu triju fakultāšu akadēmiskā un administratīvā personāla piedalīšanos. Projekts ir plānots uz 24 mēnešiem līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Drīzumā notiks darba semināri par projekta organizēšanu.


 

2017.gada 6.oktobrī notika TSI Promocijas padomes atklātā sēde, kurā Andrejs Zvaigzne veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Lēmumu pieņemšanas metodes multifunkcionālā speciālā kuģa ar modulāro arhitektūru projektēšanas sākuma fāzē” (Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing., profesors Igors Kabaškins).

Apsveicam Andreju Zvaigzni un viņu  zinātnisko vadītāju profesoru I.Kabaškinu un vēlam sekmes turpmākajā darbā!

VARAM: iespēja piedalīties EK iniciatīvā - Interreg Volunteer Youth (IVY)

TRA VISIONS ideju konkurs

Transporta un sakaru institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem


 

Intervijas

Intermodality and co-modality: tools for sustainability, Interview with Dora Ramazzotti. In a frame of POLITE project
May, 2013

Intervija ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāju Vairu Gromuli
Februāris, 2013.

Reģiona mēroga ITS risinājumi multipārvadājumiem un daudzpakalpojumiem, un „gudrās biļetes”. Intervija ar Monicu Giannini. In a frame of POLITE project
Janvāris, 2013.

Interview with Professor from U.S. Robert Bertini
October, 2012

Simon Beasley, RBC, talks about the benefits of interoperability. In a frame of POLITE project
September, 2012


Ziņu lapas

Newsletter 2018

Newsletter 2017

Newsletter 2013

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts