Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi

Tālmācības kursi Klausītāja statusā „Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi”

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums kursus Klausītāja statusā „Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi”. (Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs)

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Sākums: Februāris, 2020. (Pieslēgties kursam var jebkurā jums ērtākā laikā)
Apguves valoda: krievu
Kredītpunkti: 2
Iegūstamais dokuments pēc sekmīgas kursu apguves: Apliecība

 


Kursu cenaMaksāt 160 EUR

Jūs varat pieslēgties kursam jebkurā jums ērtākā laikā. Kurss tiek realizēts tālmācības veidā.

 

Kursa mērķis

Iemācīt klausītājus veidot vienkāršas web-aplikācijas uz trīslīmeņu arhitektūras pamata. Dot priekšstatu par sarežģīto web-aplikāciju uzbūvēšanas principiem.

Zināšanas un prasmes

 • web-aplikāciju ierobežojumi un iespējas;
 • sarežģīto web-aplikāciju projektēšanas paņēmieni;
 • web-aplikāciju testēšanas automatizācijas rīki;
 • datu fragmentācijas un replikācijas paņēmieni, vājas datu konsistences modeļi;
 • web-sesiju, drošo pārraides kanālu, autentifikācijas un autorizācijas koncepcijas;
 • izplatīto ievainojamību, uzbrukumu un attiecīgo aizsardzību tipi.
 • projektēt un realizēt web-aplikācijas, izmantojot atbilstošo arhitektūru un vienkāršus projektēšanas šablonus;
 • izpildīt datu bāzes transakcijas ar aplikācijā iestrādātā SQL-koda palīdzību;
 • salīdzināt web-izstrādi ar citiem izstrādes veidiem;
 • novērtēt esošas web-aplikācijas atbilstību labākām web-aplikāciju arhitektūras un drošības uzbūves praksēm;
 • izcelt stipras un vājas puses salīdzinot iespējamos web-aplikācijas projektējuma veidus.

Tēmas

 1. Kursa satura pārskats. Java & JVM.
 2. JSP & Servlets, elementāra web-aplikācija izmantojot standartas Java bibliotēkas iespējas. Versiju kontroles sistēmas.
 3. Pasniegšanas slānis. Java Servlet, JSP, JSF iespējas. Karkass Wicket.
 4. Korporatīvo web-aplikāciju arhitektūra. Priekšmet-orientēta projektēšana.
 5. PHP iespējas.
 6. Datu manipulācijas un uzglabāšana.
 7. Tīrs kods. Automatiskā testēšana.
 8. Web-aplikāciju drošība.
 9. Web-aplikāciju realizācija pārlukā.
 10. Ļoti noslogoto web-aplikāciju arhitektūras īpašības.
 11. Praktiska darba prezentācija.

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts