Vakances TSI

ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KONKURSS

Transporta un Sakaru institūts, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011)  izsludina atklātu ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi trīs studiju virzienos:

 1. „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”;
 2. "Transporta pakalpojumi";
 3. “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (sakarā ar jaunu profesionālā maģistra studiju programmu “Aviācijas vadība” īstenošanu).

 

Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2018.gada 16.decembrim (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Ar kritērijiem un atlases dokumentāciju var iepazīties zemāk.

Nolikums

1.pielikums – pieteikuma veidlapa

2.pielikums – studiju kursa apraksta veidlapa

3.pielikums – pretendentu vērtēšanas lapa un kritēriji

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Transporta un sakaru institūts informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Transporta un sakaru institūts.

 

ZINĀTNISKĀ PERSONĀLA AMATU KONKURSS

Transporta un sakaru institūts izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

 • vadošais pētnieks – 4 amata vietas
 • pētnieks – 6 amata vietas
 • zinātniskais asistents -  5 amata vietas

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā
 • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) latviešu un angļu valodā
 • zinātnisko publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem
 • zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā (norādot savu lomu projektā)
 • zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • apliecība par valsts valodas prasmi (tiem pretendentiem, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā), ja pretendents konkursā darbam TSI piedalās pirmo reizi un TSI Personāla daļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumenta kopijas
 • citi pretendenta konkurētspēju apliecinoši dokumenti (sertifikāti, licences utt.)

 

Pieteikuma dokumentus iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi Pule.S@tsi.lv, vai personīgi Transporta un sakaru institūta  301.kabinetā.

Konkursa norises laiks ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 01.09.2018.

 

TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS KATEDRA

Docents

Prasības kvalifikācijai un kompetencēm:

 • Augstākā izglītība (maģistra vai doktora grāds) atbilstošā jomā
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas
 • Praktiskā darba pieredze augstskolā doсētāja amatā
 • Labas datorprasmes MS Office, Internet
 • Zināšanas un izpratne par mūsdienu apmācības metodēm
 • Vēlama praktiska darba pieredze un zināšanas par docējamo priekšmetu jomu
 • Sertifikāti par kvalifikācijas celšanu
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
 • Iepriekšējas publikācijas starptautiskajos izdevumos, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO
 • Uzstāšanās starptautiskajās konferencēs pēdējo 3 gadu laikā
 • Labas komunikāciju un sadarbības prasmes

Pienākumi:

 • Gatavot auditorijas un tālmācības lekcijas, seminārus, vadīt tos saskaņā ar slodzes individuālo plānu un nodarbību sarakstu latviešu, krievu un angļu valodā ar transportu un loģistiku saistītās jomās
 • Izstrādāt mācību metodiskos materiālus, vadīt studiju nodarbības un eksāmenus, organizēt pārbaudījumus savos kursos
 • Piedalīties studiju programmu  izstrādē un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā
 • Vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura, maģistra un diplomdarbus
 • Piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos, kā arī veicināt zinātnes popularizēšanu
 • Rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt rakstus zinātniskajos žurnālos

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Interesantu, dinamisku darbu
 • Darba vietu – Lomonosova ielā 1, Rīgā

Pretendentiem dalībai konkursā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV latviešu un angļu valodā
 • Iesniegums rektoram
 • Augstākās izglītība diploms, zinātniskā grāda, zinātniskā nosaukuma diploms
 • Apliecība par valsts valodas prasmi (ja izglītība nav iegūta valsts valodā)
 • Publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem
 • Zinātnisko projektu, grantu saraksts (pēdējie 6 gadi)
 • Citi  kompetenci apliecinoši dokumenti (pēc izvēles)

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 22. augustam AS „Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļai, Rīga, Lomonosova iela 1, LV – 1019, e-pasts:pvad@tsi.lv

 

TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS KATEDRA

Lektors

Prasības kvalifikācijai un kompetencēm:

 • Augstākā izglītība (ne zemāk par bakalaura grādu) atbilstošā jomā
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas
 • Praktiskā darba pieredze augstskolā doсētāja amatā
 • Labas datorprasmes MS Office, Internet
 • Zināšanas un izpratne par mūsdienu apmācības metodēm
 • Vēlama praktiska darba pieredze un zināšanas par docējamo priekšmetu jomu
 • Sertifikāti par kvalifikācijas celšanu
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
 • Iepriekšējas publikācijas starptautiskajos izdevumos, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO
 • Uzstāšanās starptautiskajās konferencēs pēdējo 3 gadu laikā
 • Labas komunikāciju un sadarbības prasmes

Pienākumi:

 • Gatavot auditorijas un tālmācības lekcijas, seminārus, vadīt tos saskaņā ar slodzes individuālo plānu un nodarbību sarakstu latviešu, krievu un angļu valodā ar transportu un loģistiku saistītās jomās
 • Izstrādāt mācību metodiskos materiālus, vadīt studiju nodarbības un eksāmenus, organizēt pārbaudījumus savos kursos
 • Piedalīties studiju programmu  izstrādē un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā
 • Vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura darbus
 • Piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos, kā arī veicināt zinātnes popularizēšanu
 • Rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt rakstus zinātniskajos žurnālos

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Interesantu, dinamisku darbu
 • Darba vietu – Lomonosova ielā 1, Rīgā

Pretendentiem dalībai konkursā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV latviešu un angļu valodā
 • Iesniegums rektoram
 • Augstākās izglītība diploms, zinātniskā grāda, zinātniskā nosaukuma diploms
 • Apliecība par valsts valodas prasmi (ja izglītība nav iegūta valsts valodā)
 • Publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem
 • Zinātnisko projektu, grantu saraksts (pēdējie 6 gadi)
 • Citi  kompetenci apliecinoši dokumenti (pēc izvēles)

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 22.augustam AS „Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļai, Rīga, Lomonosova iela 1, LV – 1019, e-pasts:pvad@tsi.lv

 

AVIĀCIJAS TRANSPORTA KATEDRA

Lektors (2 vakances)

Prasības kvalifikācijai un kompetencēm:

 • Augstākā izglītība (ne zemāk par bakalaura grādu) atbilstošā jomā
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas
 • Praktiskā darba pieredze augstskolā doсētāja amatā
 • Labas datorprasmes MS Office, Internet
 • Zināšanas un izpratne par mūsdienu apmācības metodēm
 • Vēlama praktiska darba pieredze un zināšanas par docējamo priekšmetu jomu
 • Sertifikāti par kvalifikācijas celšanu
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
 • Iepriekšējas publikācijas starptautiskajos izdevumos, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO
 • Uzstāšanās starptautiskajās konferencēs pēdējo 3 gadu laikā
 • Labas komunikāciju un sadarbības prasmes

Pienākumi:

 • Gatavot auditorijas un tālmācības lekcijas, seminārus, vadīt tos saskaņā ar slodzes individuālo plānu un nodarbību sarakstu latviešu, krievu un angļu valodā šādos studiju kursos: Transporta telemātika, Transporta līdzekļi, Transporta mehānika, Transporta apkalpošanas procesu vadība, Pasažieru un kravu pārvadājumi utml.
 • Izstrādāt mācību metodiskos materiālus, vadīt studiju nodarbības un eksāmenus, organizēt pārbaudījumus savos kursos
 • Piedalīties studiju programmu  izstrādē un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā
 • Vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura darbus
 • Piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos, kā arī veicināt zinātnes popularizēšanu
 • Rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt rakstus zinātniskajos žurnālos

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Interesantu, dinamisku darbu
 • Darba vietu – Lomonosova ielā 1, Rīgā

Pretendentiem dalībai konkursā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV latviešu un angļu valodā
 • Iesniegums rektoram
 • Augstākās izglītība diploms, zinātniskā grāda, zinātniskā nosaukuma diploms
 • Apliecība par valsts valodas prasmi (ja izglītība nav iegūta valsts valodā)
 • Publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem
 • Zinātnisko projektu, grantu saraksts (pēdējie 6 gadi)
 • Citi  kompetenci apliecinoši dokumenti (pēc izvēles)

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 22. augustam AS „Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļai, Rīga, Lomonosova iela 1, LV – 1019, e-pasts:pvad@tsi.lv

 

 

 

 

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts