Uzņemšana | TSI

Uzņemšana

Uzņemšanas komisija

Uzņemšanas prasības Latvijas iedzīvotājiem

Aizpildi pieteikumu elektroniski,
sistēmā pievienojot sekojošus dokumentus:

 • Atestāts par vidējo izglītību un tā pielikums
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti (sertifikāti par jebkuru divu centralizēto eksāmenu kārtošanu – matemātika, fizika, svešvaloda, latviešu valoda)
 • Pase vai ID karte
 • Papildus maģistrantūras studentiem - dokuments par augstākās izglītības iegūšanu (bakalaurs vai līdzvērtīgs grāds)
 • Papildus doktorantūras studentiem - dokuments par augstākās izglītības iegūšanu (maģistrs vai līdzvērtīgs grāds)

Ierodies klātienē parakstīt studiju līgumu un paņem līdzi četras fotogrāfijas 3x4 cm.

Abiturientiem, kas iestājas programmās angļu valodā un viņu Centralizēta eksāmena (CE) angļu valodas testa rezultāts ir zemāks pat 55%, ir nepieciešams izpildīt angļu valodas testu tiešsaistē.

Dokumentu noformēšanas maksa

Reģistrācijas maksaPilna un nepilna laika studijasTālmācība
PamatstudijasAugstākā līmeņa studijasDoktorantūraPamatstudijasAugstākā līmeņa studijas
Latvijas un ES abiturienti*, kas vidējo izglītību ieguvuši Latvijā40.00 EUR40.00 EUR120.00 EUR40.00 EUR40.00 EUR
Latvijas un ES abiturienti*, kas ieguvuši izglītību ārvalstīs95.00 EUR135.00 EUR185.00 EUR95.00 EUR135.00 EUR
Ārvalstu abiturienti200.00 EUR200.00 EUR275.00 EUR95.00 EUR135.00 EUR

*Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, iedzīvotājiem, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, ES vai ES Ekonomiskajā zonā, kā arī Šveices pilsoņiem

Par LOJALITĀTES PROGRAMMU (atlaidēm) TSI studentiem lasiet šeit.
Par TSI piedāvātajiem kredītiem var iepazīties šeit.

Uzņemšanas prasības ārvalstu abiturientiem

Aizpildi pieteikumu elektroniski,
sistēmā pievienojot sekojošus dokumentus:

 • Izglītības sertifikāts (atestāts/diploms un tā pielikums ar atzīmju izrakstu);
 • Pārbaudes tests tiešsaistē - angļu valoda, matemātika, fizika atkarībā no izvēlētās studiju programmas;
 • Skype intervija abiturienta motivācijas pārbaudei;
 • Apmācībai angļu valodā ieteicams, lai pretendentam būtu Starptautiskais sertifikāts par angļu valodas zināšanām B2 līmenī (sertifikāts nav nepieciešams, ja iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā).

Svarīga informācija ārvalstu abiturientiem:

 1. Visa veida testēšana tiks veikta tikai pēc reģistrācijas maksas veikšanas, un testi tiks veikti tiešsaistē.
 2. Tests ir jānokārto ne vēlāk kā 10 dienu laikā no tā brīža, kad saņemts saite uz testa pārbaudījumu.
 3. Izglītības saskaņošanas dokumenti (AIC) tiks nosūtīti tikai pēc reģistrācijas maksas veikšanas un pēc testa uzsākšanas.
 4. Skype intervijas ir obligātas visiem ārvalstu TSI abiturientiem, un tās norisināsies tikai pēc sekmīgi nokārtotiem testiem tiešsaistē. Abiturientam jāsagatavo sava pase, lai to uzrādītu intervijas laikā, kā arī video kamerai jābūt darba kārtībā.
 5. Skype intervijas tiek piedāvātas tikai vienu reizi. Laiks un reģistrēšanās intervijai ir iespējams veikt tikai caur admisssion.tsi.lv sistēmu.
 6. Uzaicinājums ieceļot Latvijā izglītības iegūšanai TSI tiks piešķirts pēc sekmīgi nokārtotiem pārbaudījumiem un intervijām, saņemot pozitīvu atbildi no AIC, kas apliecina iepriekšējās izglītības likumību, kā arī apmaksātām studijām.

Gadījumā, ja abiturients neievēro vismaz vienu no šiem noteikumiem, viņš/-a tiks pārcelts/-a uz nākamo uzņemšanu un tiks pieņemts studijām TSI saskaņā ar nākamās uzņemšanas nosacījumiem.

Visus jautājumus, saistītus ar Uzņemšanas komisijas darbu, variet uzdot TSI Informācijas centra speciālistiem:

Tālr.: (+371) 67-100-680
E-pasts: student@tsi.lv

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts