Studiju grafiks | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Studiju grafiks

Studijas doktorantūrā notiek divos veidos:

  • klātienē (ilgums – 3 gadi, 40 kredītpunktu gadā)
  • neklātienē (ilgums – 4 gadi, 30 kredītpunktu gadā)

Doktorantūras programma

Doktoranta studiju programma „Telemātika un loģistika” sastāv:

Teorētiskā sagatavošanās

  • Priekšmeti – Bloks A – obligātie priekšmeti, kuri jāapgūst katram doktorantam. Pēc katra kursa pabeigšanas doktorantam ir jākārto eksāmens. Dažos priekšmetos ir paredzēti arī praktiskie un laboratorijas darbi. Šajā priekšmetu blokā doktorantam ir jāiegūst 20 kredītpunkti.
  • Priekšmeti  - Bloks B – izvēles priekšmeti. Šajā priekšmetu blokā ir jāiegūst 20 kredītpunkti, proti, katram doktorantam jāizvēlas vismaz 5 priekšmeti.

Zinātniskais darbs (Bloks С)

Paredz piedalīšanos starptautiskās konferencēs un zinātnisko rakstu publikācijas. Raksts starptautiskā žurnālā vai konferences ziņojumu apkopojumā, kas iekļauti datu bāzēs THOMPSON, Scopus, EBSCO, tiek pielīdzināts 2 kredītpunktiem, uzstāšanās starptautiskā konferencē ar tēžu iekļaušanu konferences ziņojumu apkopumā – 1 kredītpunktam.

Doktorantam studiju laikā C blokā ir jāiegūst 14 kredītpunkti.

Pedagoģiskā un mācību metodiskais darbs (Bloks D)

Ietver lekciju lasīšanu un semināru, praktisko darbu un laboratorijas darbu vadīšanu, studentu bakalaura darbu un diplomdarbu vadīšanu, metodiskais darbs TSI katedrā. Blokā C jāiegūst 6 kredītpunkti.

Promocijas darba izstrāde

Bloks E – doktora disertācijas izstrāde, pilnībā izstrādāts promocijas darbs tiek pielīdzināts 60 kredītpunktiem.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts