Studenti - pētniecisko darbu konkursu uzvarētāji | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Studenti - pētniecisko darbu konkursu uzvarētāji

Huawei: Honor Cup

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2018.

Darja Makarova

43483  „Bachelor of Natural Sciences in Computer Science”

vIP

Jelena Baranova

 

Rīgas Tehniskās Universitātes Attīstības Fonda, AS “Exigen Services Latvia”  un  AS “Accenture Latvia” Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkurss „Informācijas tehnoloģija: Zinības un prakse”

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2017.

Anohins Dmitrijs

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Viedo luksoforu kontroles sistēmu izstrāde

Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis

 

Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Accenture Latvia un Tieto Latvia Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkurs „Informācijas tehnoloģija: Zinības un prakse”

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2012.

Andrejs Morozovs

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Programmatūras moduļa izstrādāšana eksperimentu plānošanai un rezultātu analīzei PTV Vision VISSIM imitācijas pakotnes vidē

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

 

Zinātnisko darbu datorzinātnē un informātikā konkurss, ko organizē A/S Exigen Services Latvia (A/S Exigen Services Latvia DATI) un Latvijas Izglītības fonds

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2010.

Mihails Demidovs (2.vieta)

43483 „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Dabasgāzes daudzumu izmaiņu gāzes pārvadātāju kuģu enerģētisko iekārtu degvielas kopējā patēriņā modeļa izstrāde uz imitācijas modelēšanas paketes AnyLogic pamata

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

2010.

Jevgēnijs  Kaigorodovs

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Svītru biezuma mērīšanas metožu salīdzinošā analīze rastra attēlos

Dr.sc.ing. Jevgeņijs Heifecs

2010.

Aleksandra Mackeviča

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Neskaidrās klasterizācijas algoritmu jūtīguma izpēte, analizējot ievades parametrus

Dr.sc.ing. Irina Jackiva

2010.

Antons Visokogļads

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Tekstu automātisko referēšanas metožu, kam pamatā salientātes īpašības, izpēte

Dr.sc.ing. Irina Jackiva

2008.

Jansone Emīlija
(3.vieta)

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Informācijas meklēšanai internētā algoritmu izpēte

Dr.sc.ing. Jackiva Irina

2008.

Deniss Zenkovs
(2.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Programmatūras izstrāde VISSIM paketē realizēto imitācijas modeļu kalibrēšanai

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

 

Konkursu „Labākais doktorantu, studentu un skolēnu darbs Rīgas satiksmes problēmu izpētē” organizē Rīgas Domes Satiksmes departaments

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2012.

Katerina Alfimova (2.vieta)

42345 07 - Transporta un biznesa loģistika

Stāvparku sistēmas ieviešanas Rīgā iespēju analīze

Dr.sc.ing. Irina Jackiva

2010.

Irina Pticina
(2.vieta)

51526 – Doktorantūras programma Telemātika un loģistika

„Pilsētas transporta sistēmas kvalitātes indikatora izstrāde no pasažieru pārvadājumu viedokļa”

Dr.sc.ing. Irina Jackiva

2010.

Staņislavs Arefjevs (1.vieta)

43523 02 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Transportlidzekļa tipa atzišanas, izmantojot impulsa neironu tiklu.

Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis

2010.

Vladimirs Čubars (2.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Transporta sistēmas imitācijas modeļu izstrādāšana ar dinamiskās maršrutizācijas pielietošanu

Mg.sc.ing. Jeļena Jurševiča

2010.

Marija Rakova

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Rindu teorijas un imitācijas modelēšanas pielietojuma iespēju salīdzinoša analīze transporta sistēmu pētījuma uzdevumos

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

2010.

Irina Levita

42345 07 - Transporta un biznesa loģistika

Dažu Rīga-Minska transporta koridora posmu efektivitātes analīze

Mg.sc.comp. Mihails Savrasovs

2010.

Deniss Mirošņičenko

42345 07 - Transporta un biznesa loģistika

Rīgas brīvostas ogļu termināla attīstības scenāriju vērtējums

Mg.sc.comp. Mihails Savrasovs

2010.

Aleksandrs Hazovs

43523 02 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Ceļu virsmu elektrofizisko raksturlielumu noteikšana pēc radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas datiem.

Mg.sc.ing.Aleksandrs Kraiņukovs

2010.

Igors Kaširins

43523 02 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Automobiļu radars sadursmes novēršanai.

Dr.sc.ing. Valerijs Kutevs

2010.

Aleksandrs Murza

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Transporta lidzekļu attēlu segmentācijas metožu analīze un izstrāde pēc video novērošanas datiem.

Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis

2010.

Jevgeņija Petrova

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Transporta plūsmu modelēšanas metožu pētīšana mikrolimeņi un transporta plūsmu imitatora realizācija AnyLogic vidē.

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

2009.

Staņislavs Arie Fradkins (2.vieta)

51526 – Doktorantūras programma Telemātika un loģistika

Pilsētas transporta ietekmes uz pilsētas gaisa vidi modelēšana, izmantojot matemātiskās fizikas aparātu

Dr.hab.sc.ing. Jevgenijs Kopitovs
Dr.sc.ing. Oļegs Ščipcovs

2009.

Olga Krumina (1.vieta)

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Automatizētas lēmumu atbalsta sistēmas koncepcijas izstrādāšana transporta plānošanai

Dr.sc.ing. Irina Jackiva

2009.

Eduards Ruzga (2.vieta)

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Matemātisko modeļu izpēte un izstrāde pilsētas turbulentās gaisa atmosfēras izplūdes gāžu koncentrācijas dinamikai

Dr.math. Šarifs Guseinovs

2009.

Viktors Ovčiņņiokvs  (1.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Braucošu transportlīdzekļu skaita aprēķināšanas akustiskās metodes iespējas pētīšana

Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis

2009.

Konstantīns Kuzņecovs (2.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Programmnodrošinājuma izstrāde transporta tīklu fragmentu apsekošanas datu parvadībai

Mg.sc.comp. Mihails Savrasosv

2009.

Jevgeņijs Vasiļjevs  (3.vieta)

42345 07 - Transporta un biznesa loģistika

Šķirotavas stacijas pārstrādes spējas palielināšana

Dr.sc.ing. Genadijs Gromovs

2008.

Aleksandrs Berežnojs (1.vieta)

51526 – Doktorantūras programma Telemātika un loģistika

Transporta plūsmas modeļu vadošo parametru
Ietekmes uz pilsētas ceļu kustības vadības efektivitāti izpēte

Dr.hab.sc.ing. Igors Kabaškins
Dr.math. Šarifs Gusejnovs

2008.

Marija Muravjova (1.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Rīgas makroskopiskā modeļa veidošana izmantojot PTV VISUM pakotni

Mg.sc.comp. Mihails Savrasovs

2008.

Artūrs Lukaševičs (2.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Kurzemes un Slokas ielu krustojuma apkalpošanas līmeņa optimizācija, izmantojot imitācijas modeli

Mg.sc.comp. Mihails Savrasovs

2008.

Jekaterina Pupļakova (3.vieta)

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

„Klejstu-Buļļu”  krustojuma imitācijas modeļa izstrāde, tā darbības optimizācijai

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

2008.

Anna Pozdņakova

43483  „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

”Kalnciema - Slokas - Raņķa Dambis - Uzvaras” transporta koridora modeļa izstrāde sniegta transporta pakalpojuma mobilitātes un drošuma analīzei

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

2008.

Jegors Akišins

43523 02 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Slāņainas vides elektrisko raksturlielumu noteikšana pēc radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas datiem

Mg.sc.ing.Aleksandrs  Kraiņukovs

2008.

Jūlija Nikolajeva

43310 03 - Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Pilsētu pasažieru plūsmas struktūras optimizācijas sociāli ekonomiskās problēmas

Dr.oec. Aleksandrs Stetjuha

2008.

Jūlija Bušujeva

42345 07 - Transporta un biznesa loģistika

Pasažieru pārvadājumu punktualitātes analīze uzņēmumā AS "Rīgas starptautiskā autoosta"

Dr.sc.ing. Irina Jackiva

 

Latvijas izglītības fonda mērķprogramma „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” Karļa Irbīša stipendijas

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2009.

Sergey Junusov

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Ekspertsistēmas izstrāde, lidmašīnas dzinēja tehniskā stāvokļa novērtēšanai

Dr.habil.sc.ing.Jevgenijs Kopitovs

2009.

Aleksejs Tarasovs

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Aviācijas tehnikas diagnostikas intelektuālās sistēmas

Dr.habil.sc.ing.Jevgenijs Kopitovs

2007.

Gaščenko Kirils

45523 02 - Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Rīgas lidostas infrastruktūras attīstības ietekmes analīze uz ILS sistēmas raksturojumu

Dr.sc.ing. Anatolijs Pozdņakovs

2007.

Komaško Aleksandrs

45523 02 - Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Fraktālo attēlu atpazīšanas metožu izpētīšana

Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis

2007.

Paramonovs Jevgeņijs

45523 02 - Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Komplimentāras secības sintēze izmantošanai radiolokācijas sistēmās

Dr.sc.ing. Vitālijs Jeremejevs

2007.

Havkunovs Mihails

45483 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

Lidojumu plūsmas prognozēšanas modeļa un metodikas izstrādāšana Rīgas lidojumu informācijas rajonā

Dr.sc.ing.Irina Jackiva

2007.

Daniils Opolčenovs

43523 02 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Slāņainās vides elektrofizisko raksturlielumu noteikšana zemvirsmas zondēšanas uzdevumos

Mg.sc.ing. Aleksandrs Kraiņukovs

 

Latvijas Mobilā telefona un Latvijas Izglītības fonda  zinātnisko darbu /projektu konkurss

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2008.

Peženkovs Jevgeņijs

45523 02 - Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Bezvadu tīklu topoloģijas ietekmes analīze uz pārklājuma zonas raksturojumiem

Dr.sc.ing. Boriss Ciļkers

2008.

Beļihins Mihails

45523 02 - Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Diskrēto virkņu ar ierobežoto frekvenci prognozēšana.

Dr.sc.ing. Vitālijs Jeremejevs

2007.

Agnese Savule

43523 02 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Telekomunikāciju tīkla modernizācija stabilu operatīvo sakaru nodrošināšanai

Dr.sc.ing. Valerijs Kutevs

 

PTV VISION Scientific Award 2009

Gads

Uzvarētājs

Studiju programma

Darba tēma

Darba vadītājs

2009.

Deniss Zenkovs (2.vieta)

43483 „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”

Programmatūras izstrāde VISSIM paketē realizēto imitācijas modeļu kalibrēšanai

Mg.sc.comp. Jeļena Jurševiča

 

Profesora H. Kordonska piemiņas fonda stipendija

2012

Katerina Alfimova

2010

Karina Cvetkova

2008

Eduards Ruzga

2007

Eduards Ruzga

2006

Jeļena Mikulko
Veicinoša prēmija:
Aleksejs Babenko

2005

Eduards Ruzga
Aleksejs Tarasovs

2004

Anna Radčenko

2003

Mihails Savrasovs
Jeļena Jurševiča

2002

Nadežda Kolmakova
Anatolijs Ressins

2001

Ruslans Bondars
Maksims Gončarovs
Lada Gusarova
Dmitrijs Morozovs
Valerijs Ņikitins

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts