Stipendijas | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Stipendijas

Eiropas Sociālā fonda stipendija (2009.-2013.g.)

Informācija doktorantiem par projektu

Projekta realizācijas laikā Eiropas Sociālā fonda stipendiju, kuras mērķis ir atbalstīt studiju programmas apguvi un zinātniskā grāda iegūšanu projekta „Atbalsts Transporta un sakaru institūta doktora studiju programmas „Telemātika un loģistika” īstenošanai” ietvaros, ir saņēmuši 26 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti.

Projekta ietvaros doktoranti ir uzstājušies ar vairāk nekā 70 ziņojumiem dažādās starptautiskajās konferencēs.

Projekta ietvaros doktorantūrā tika nodibināta cieša sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām – Fraunhofera  institūtu Magdeburgā, Vācijā (Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation) un Viļņas Ģedimina tehnisko universitāti Lietuvā (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas). Mūsu doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti ir uzstājušies semināros un konferencēs, ko organizējušas šīs augstākās mācību iestādes.

Ar šī projekta palīdzību ir izdevies ne tikai palīdzēt doktorantūras studentiem sekmīgi studēt doktorantūrā, ar saviem pētījumu rezultātiem piedalīties starptautiskās konferencēs, bet arī uzaicināt visā pasaulē pazīstamus zinātniekus novadīt kursus un seminārus doktorantiem. 

Ar vieslekcijām doktorantiem ir uzstājušies šādi zinātnieki gan no Latvijas, gan citu valstu labākajām augstskolām:

a.  Gunnar Klaus Prause, profesors, Dr.sc.oec., lekciju kurss „Strategic Management and Leadership”.

b.  Vladimir Rykov, profesors, Dr.sc.ing., lekciju kurss „Uzticamība, drošība, risks: metodoloģiskie aspekti” („Reliability, Safety, Risk: Methodological Aspects”).

c.  Ija Niedole, profesore, Dr.sc.ing., lekciju kurss „Satiksmes sistēma teritorijas plānošanā”.

d.  Arkādijs Borisovs, profesors, Dr.habil.sc.comp., lekciju kurss „Intelektuālās sistēmas”.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts