Starptautiskās preču piegādes. Organizēšana un plānošana. | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Starptautiskās preču piegādes. Organizēšana un plānošana.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektā mācību kārtā

TSI piedāvā apgūt  attālināti Studiju kursu "Starptautiskās preču piegādes. Organizēšana un plānošana"

Attālinātas mācības tiek rīkotas, izmantojot sagatavotus mācību materiālus (prezentācijas, dokumenti tabulas) un atbilstošu programmatūru (piem., MS Teams).

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas starptautiskās preču piegādes organizēšanā un plānošanā.

Studiju kursa tēmas:

Pilnveidot izglītojamā zināšanas, kompetences un prasmes:

  • nozares pārskats un aktualitātes;
  • piegādes ķēžu veidi;
  • komercattiecības; 
  • izmaksu un cenu veidošana;
  • maršrutu plānošana;
  • piegādes procesa plānošana.

Informācija par kursu

Kursu ilgums: 1 mēnesis. Kopā 48 stundas (16 kontaktstundas un 32 patstavīgs darbs un pārbaudījumi).
Apguves valoda: latviešu
Kursu sākums: Jūlijs, 2020
Pasniedzējs: Aleksandrs Kotļars, Mg.oec.

 

 

Kursu sākums: Jūlijs, 2020

Cenas

Kursu cena216 EUR
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Pieteikšanās attālinātām mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5. kārtas ietvaros notiek no 30. jūnija līdz 15. jūlijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot e-pakalpojumu.

 

Pieteikties kursiem

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts