Starptautiska zinātniska konsultatīva padome | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Starptautiska zinātniska konsultatīva padome

Transporta un sakaru institūta

Starptautiskā zinātniski konsultatīvā padome
 

Par padomi

Konsultatīvā padome ir Transporta un sakaru institūta primārā konsultatīvā iestāde. Padomei ir pienākums sniegt ieguldījumu un konsultācijas, kas saistītas ar institūta zinātnisko un pētniecības programmu, vadību un pētniecības finansējumu. Valdes locekļi nosūta savus atzinumus Zinātnes un attīstības prorektoram.
 

Darba uzdevumi

Valdes galvenie pienākumi ir:
  • Pētniecības pasākumu pārskatīšana, konsultāciju sniegšana par globālajiem un stratēģiskajiem pētniecības virzieniem.
  • Sniegt ieskatu galvenajos notikumos un pasākumos, pamatojoties uz atsevišķu locekļu zināšanām.
  • Konsultēt par prioritāriem jautājumiem, kuros būtu jāiesaistās un kā tie labāk spētu ietekmēt institūtu.
  • Institūta vārdā starptautiskā līmenī rīkoties kā vēstniekam.
  • Piedāvāt iespējas, kuras Institūtam būtu jāizmanto un sniegt konsultācijas par to, kā šīs iespējas realizēt.

Valdes locekļi

Profesors Dr. Nicos Kominos

(Grieķija)

Pilsētas attīstības un inovāciju politikas profesors Saloniku Universitātē Grieķijā; Pilsētas un reģionālo inovāciju pētniecības (URENIO) direktors, kurš ir koordinējis apmēram simts pētniecības projektu Eiropas CIP, FP un teritoriālās sadarbības programmu ietvaros (Interreg, SEE, MED). Viņš ir ticis apbalvots ar Aristoteļa Universitātes Izcilības un inovāciju balvu par sasniegumiem konkurētspējīgā pētniecībā. Viņš ir piedalījies viedo pilsētu, tehnoloģisko parku un inovāciju stratēģiju attīstībā lielākajā daļā ES valstu; UNIDO aktivitātēs attīstības valstu reģionālajās inovācijās; OEDC inovāciju stratēģijā; un, faktiski, viedās specializācijas (RIS3) pētniecības un inovāciju stratēģijas novērtēšanā daudzos Eiropas reģionos.

Pētniecības un kompetences galvenās jomas:

  • Pilsētas un reģionālā stratēģiskā plānošana.
  • Inteliģentās pilsētas / viedo pilsētu projektēšana un attīstība.
  • Tehnoloģijas nodošana, kolaboratīva  jaunu produktu attīstīšana, digitālie tirgi, viedās un uz lietotāju orientētas inovāciju ekosistēmas; dzīvās laboratorijas; nākotnes interneta tehnoloģijas.
  • Inovāciju sistēmu analīze un stratēģija, viedās specializācijas stratēģijas (RIS3); jaunu produktu attīstīšanas metodoloģijas un rīki; inovatīvā veiktspēja.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. Michael Schenk

(Vācija)

Fraunhoferas ražošanas operāciju un automatizācijas institūta IFF (Magdeburga, Vācija) direktors.

Magdeburgas Oto fon Gērikes Universitātes Loģistikas un materiālu apstrādes sistēmu institūta rīkotājdirektors.

Universitātes profesors, Loģistikas sistēmu priekšsēdētājs Magdeburgas Oto fon Gērkies Universitātē.

Viņš ir saņēmis Frauhoferas medaļu par ieguldījumu Frauhoferas sabiedrībā.

Vācijas loģistikas asociācijas BVL Pētniecības konsultatīvās padomes, Jenoptik AG; “Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH IGZ” un daudzu citu kompāniju dalībnieks.

 

 

 

Prof. Dr. Andres Monzon De Caceres

(Spānija)

TRANSyT (Transporta pētniecības centra) direktors un UPM Civilās inženierijas nodaļas Transporta plānošanas, UPM, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) profesors, Spānija.

Viņš ir publicējis 57 grāmatas un grāmatu nodaļas, 89 rakstus zinātniskajos žurnālos, 111 rakstus starptautisku konferenču procesos un 74 nacionālajās konferencēs un simpozijos. Viņš ir bijis 25 doktora disertāciju vadītājs.

Viņš kā direktors ir piedalījies 66 pētnieciskajos projektos. No tiem 23 ir bijuši starptautiski projekti, galvenokārt ES FP projekti. Daži no pēdējiem projektiem, kas saistīti ar pilsētas mobilitāti, ir EBSF (Eiropas nākotnes autobusu sistēma), ICT-Emmisions (metodikas un rīku izstrāde, lai novērtētu IKT pasākumu ietekmi uz pilsētas autotransporta emisiju), City-Hub (pilsētu satiksmes mezglu integrēta projektēšana) un TRANSBICI (pārvietošanās uzvedības analīze, lai modelētu potenciālu velosipēda izmantošanu: pāreja uz velosipēdu pilsētu).

Viņš ir ticis  ievēlēts par jauno ERTRAC pilsētu mobilitātes darba grupas akadēmisko līdzpriekšsēdētāju.

Galvenās pētniecības un kompetences jomas:

  • Ilgtspējīga transporta plānošana, transporta pieprasījuma pārvaldība un pilsētu sabiedriskais transports.

 

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts