Mācību maksa Rīgā citu valstu iedzīvotājiem | TSI

Mācību maksa Rīgā citu valstu iedzīvotājiem

Studiju maksa 2019/2020 studiju gadam, euro (EUR) gadā

Profesionālās un bakalaura programmas

Studiju programma
Studiju ilgums, gadi
(pilna laika/tālmācība)
Pilna laika 
Tālmācība
Studiju valoda
Aviācijas transports


Bakalaurs
4 gadi2700 EUR EN/LV
Aviācijas transports + prakse (3 mēneši)


Bakalaurs
4 gadi3500 EUR EN/LV
Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija


Tehniķis
2 gadi 8 mēn.2700 EUR EN/LV
Datorzinātnes


Bakalaurs
4 gadi2700 EUR

 

EN/LV
Transporta un biznesa loģistika


Profesionālās izglītības bakalaurs
4 gadi2700 EUR EN/LV
Vadības zinātne (menedžments)


Bakalaurs
3/4 gadi2700 EUR

1300 EUR (EN)

EN/LV
Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli


Bakalaurs
4 gadi2700 EUR EN/LV
Ekonomika


Bakalaurs
3 gadi2700 EUR EN/LV
Elektronika


Bakalaurs
4 gadi2700 EUR EN/LV
Elektronika


Inženieris
5 gadi2700 EUR EN/LV
Transporta komerciālā ekspluatācija


Inženierzinātņu bakalaurs
4 gadi2700 EUR EN/LV
Uzņēmējdarbības vadība transportā


Profesionālās izglītības bakalaurs
4 gadi2700 EUR EN/LV
Robotika


Profesionālās izglītības bakalaurs
4,5 gadi3400 EUR EN/LV

 

Maģistra programmas

Studiju programma
Studiju ilgums, gadi
(pilna laika/nepilna laika/tālmācība)
Pilna laika 
      Nepilna laika         
Tālmācība 
Studiju valoda  
Datorzinātnes


Maģistrs
2 gadi3200 EUR2600 EUR EN/LV
Informācijas sistēmu menedžments


Maģistrs
2/-/2.5 gadi3200 EUR2600 EUR

1700 EUR (EN)

EN/LV
Vadības zinātne (menedžments)


Maģistrs
2/-/2.5 gadi3200 EUR2600 EUR

1700 EUR (EN)

EN/LV
Ekonomika


Maģistrs
2 gadi3200 EUR2600 EUR LV
Aviācijas vadība


Maģistrs
2/2,5/- gadi4200 EUR3400 EUR EN
Elektronika


Maģistrs
2 gadi3200 EUR2600 EUR EN/LV
Transports un loģistika


Maģistrs
2 gadi3200 EUR2600 EUR EN/LV

 


 

Doktora programma

Studiju programma
Studiju ilgums, gadi
(pilna laika/nepilna laika)
Pilna laika
Nepilna laika
Studiju valoda
Telemātika un loģistika


Inženierzinātņu doktors
3/4 gadi5000 EUR4000 EUREN/LV

 


 

LV - studijas latviešu valodā

EN - studijas angļu valodā

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts