Ķīniešu Valodas Kursi Rīgā | TSI

Ķīniešu valodas kursi

Ķīniešu valodas kursi sadarbībā ar Konfūcija institūtu/Chinese courses

Informācija par kursu/Course information

Kursa mērķis: piedāvājam apgūt - ķīniešu valodas sākuma kursu un ķīniešu valodas pamata kursu. Aim of the course: we offer the introductory course of Chinese, the basic course of Chinese and the advanced course of Chinese.
Kursu ilgums: 4 mēneši (2 reizes nedēļā) (64 ak. st.) Course duration: 4 months (2 lessons per week) (64 credit hours)
Apguves valoda: angļu Study language: English
Kursu sākums:
Ķīniešu valoda (sākuma līmenis): 09.09.2019. – 08.01.2020. (no plkst. 18:30 – 20:00)
Ķīniešu valoda (pamata): 10.09.2019. – 09.01.2020. (no plkst. 18:30 – 20:00)
Courses start:
Chinese language (for starters): 09.09.2019. – 08.01.2020. (at 18:30 – 20:00)
Chinese language (basics): 10.09.2019. – 09.01.2020. (at 18:30 – 20:00)
Pasniedzēja: Wang Xin Instructor: Wang Xin

 

Iepriekš reģistrējoties kursi@tsi.lv pirmā ievadlekcija bez maksas! Vairāk informācijas kursi@tsi.lv

 

Sākums/Start: 09.09.2019

Cenas/Prices

Kursu cena/Course priceMaksāt 280 EUR
TSI Studentiem, TSI absolventu asociācijas biedriem, TSI darbiniekiem un vidusskolniekiem/Price for TSI studentsMaksāt 220 EUR

[SVARĪGI] Pirms apmaksas veikšanas, pārliecinieties vai grupa ir nokomplektēta.

 

Kursu saturs/Course Content

Ķīniešu valodas fonētiskais zilbju alfabēts piņjiņ (pinyin); sasveicināšanās; iepazīstināšana un iepazīšanās; dzīvnieki; kā paprasīt ceļu; ģimene; draugi un darbs; vaļasprieki; apģērbs; sports; apģērbs un krāsas; iepirkšanās; Pavasara svētki („Ķīniešu jaunais gads”); laika apstākļi un gadalaiki; ceļojumi; dzimšanas dienas svinēšana.

The Chinese alphabet piņjiņ (pinyin): writing and pronunciation. Greetings, leave-taking, and polite expressions. The animals; how to ask road; family; friends and work; hobbies; clothing; sport; clothing and colors; shopping; Spring Festival („Chinese new year”); the weather and the seasons; Travel; birthday celebration.

Ķiniešu valodas kursi sadarbībā ar Konfūcija institūtu

Confucius Institute

 


 

Pieteikties kursiem/Course Registration

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts