Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

DATORZINĀTNES

IEGŪSTAMAIS GRĀDS: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMAS:

  • pilna laika – 4 akadēmiskie gadi
  • nepilna laika – 5 akadēmiskie gadi

STUDIJU VALODAS: latviešu, angļu

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI: vidējā izglītība

KO PROGRAMMA PIEDĀVĀ:

Studiju procesā tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas datorzinātņu speciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātņu jomā, augstākajā matemātikā un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām augstāka līmeņa profesionālajās programmās un maģistrantūrā, zinātniskajai darbībai un tālākai pašizglītībai.

KO APGŪŠU STUDIJU LAIKĀ:

Programmēšanas valodu principus, imperatīvu, objektorientēto un loģisko programmēšanu, sistēmprogrammēšanu, skriptu programmēšanu, tīkla programmēšanu, testēšanu, operētājsistēmas, datu bāzes un informācijas vadības sistēmas, datu aizsardzību, tīklu ekspluatāciju un administrēšanu, sistēmu modelēšanu, tīmekļa tehnoloģijas, tīmekļa un mobilo lietotņu uzbūvi, mākoņdatošanu, datorgrafiku, intelektuālās sistēmas, IT projektu vadību.

PAR KO VARĒŠU STRĀDĀT:

Programmas absolventi strādā valsts, pašvaldības un privātās iestādēs un starptautiskos IT uzņēmumos, kā arī pašu dibinātās komercsabiedrībās par programmatūras izstrādātājiem, datu bāzu izstrādātājiem, datoru sistēmu analītiķiem/ inženieriem, programmatūras inženieriem, sistēmu inženieriem, testēšanas inženieriem, IT biznesa analītiķiem, informācijas analītiķiem, informācijas drošības speciālistiem, informācijas sistēmas drošības inženieriem un citās darba vietās.

STUDIJU MAKSA

PROGRAMMAS STRUKTŪRA

PROGRAMMAS AKREDITĀCIJA: lapa Nr. 372.

Programmas direktors: Dr.sc.ing., profesors Boriss Mišņevs, Misnevs.B@tsi.lv

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts