Преподаватели TSI получают сертификат Cybersecurity Ops (Operations)