PROJEKTS „INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS KĀ VIENOTI AKADĒMISKIE RESURSI TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTĀ”