LIDMAŠĪNA TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTAM | TSI

Your question

Будем рады дать ответы на любые ваши вопросы!

LIDMAŠĪNA TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTAM

2012.gada 13.februārī Transporta un sakaru institūtā pabeidza montēt vismodernākā mācību trenažiera Aerosim, kas domāts lidmašīnu Airbus А320 tehniskajai apkalpei, otro kārtu. Aerosim pārstāvji uzstādīja virtuālo procedūru trenažieri (Virtual Procedure Trainer – VPT).

Procedūru trenažieris ir trīsdimensiju lidmašīnas Airbus А320 kabīnes kopiju, kas no ārpuses izskatās tāpat kā lidmašīna un veic tās pašas funkcijas. VPT ļauj veikt lidmašīnas apkalpi apstākļos, kas ir tuvi reālajiem. Izjūtu realitāti nodrošina visu vadības elementu izvietojums 12 skārienjutīgajos monitoros tieši tāpat kā īstajā А320 kabīnē. Trenažierim ir arī atsevišķu mērinstrumentu paneļa detaļu „dzelzs” iemiesojums – daudzfunkciju kontroles un indikācijas iekārta (MCDU), lidmašīnas vadības rokturis, dzinēja vadības svira, lidojuma parametru vadības bloks (FCU).

Ar virtuālā procedūru trenažiera palīdzību studenti mācīsies darboties lidmašīnā, veicot profilakses darbus, remontdarbus un diagnostiku. Turklāt iekārta instruktoram ļauj mainīt simulācijas parametrus, ieslēdzot bojājumu ievadīšanu. Šāda pieeja ļauj trenēt speciālistus, kuri prot orientēties īstā aparatūrā, atrast un atrisināt problēmas, iekams tās nonāk reālā lidmašīnā.

Virtuālā procedūru trenažiera izmantošana kopā ar stimulatora 2D versiju ļauj apgūt visas nepieciešamās lidmašīnas Airbus А320 tehniskās apkalpes izpildes iemaņas, iemācīties darba ar dokumentāciju principus, dos iespēju orientēties mērinstrumentu panelī, lidmašīnas nodalījumos un agregātos.

Atgādinām, ka studenta darba vietas 2D simulatorā aprīkojumā ir darba stacija ar diviem monitoriem. Īpašais programmnodrošinājums, ko izstrādājuši kompānijas Airbus un Aerosim speciālisti, vissīkākajās detaļās modelē lidmašīnas, tās kabīnes, visu sistēmu, tai skaitā vadības sistēmu, kā arī kondicionēšanas, navigācijas u.c. ārējo izskatu. Programma ļauj manuāli pārbaudīt, regulēt, mainīt lidmašīnas aprīkojumu, testēt sistēmas, saņemt atskaites, novērst bojājumus.

Trenažieru komplekss ir precīza aviolainera virtuālā kopija, kas ļauj nospiest jebkuru slēdzi, nomainīt ierīces, izstudēt visas tehniskās realizācijas nianses un diagnostikas un remontdarbu īpatnības. Un tas viss notiek, nepakļaujot pasažierus riskam.

Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.2.1.1.apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros, 2010.gada 1.novembrī Transporta un sakaru institūts uzsāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā vienots akadēmiskais resurss Transporta un sakaru institūtā”, vienošanās Nr.2010/0180/3DP/ 3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023.

Noderīgas atsauces

http://www.aerosim.com/news/aerosim-inks-agreement-tti-latvia

Tuvāk debesīm

http://youtu.be/yeMKFrejN6Y

Выберите услугу
Сумма оплаты
EUR
Имя, Фамилия
Э. почта