PROGRAMMATŪRAS IEPIRKUMS IKAR PROJEKTĀ, VIENOŠANAS NR.2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023 | TSI

Your question

Будем рады дать ответы на любые ваши вопросы!

PROGRAMMATŪRAS IEPIRKUMS IKAR PROJEKTĀ, VIENOŠANAS NR.2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023

Programmatūras iepirkums IKAR projektā,
vienošanas Nr.2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023.

 

Cienījamie kolēģi, oktobra beigas TSI bija notikumiem bagātas. Viens no tiem pagāja nepamanīts vairumam TSI darbinieku un studentu – beidzies programmatūras iepirkums IKAR projektā.

IKAR  projekts – „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā vienots Transporta un sakaru institūta akadēmiskais resurss”, kas tiek realizēts par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un kas sākās 2010. gadā.  Projekta posms, kas beidzās šoruden, deva institūtam iespēju atjaunot pielietojamās programmatūras resursus. Jaunā programmatūra jau drīz vien tiks uzstādīta datorklasēs un laboratorijās. Tas ir arī biznesa procesu modelēšanas komplekss ARIS, jaunākā MatLab, SPSS un Statistiсa sistēmu versija, projektēšanas un vizualizācijas sistēmas u.c.

Iepirkums, kas prasīja saraksti ar ārzemju partneriem vairāku dienu garumā un vairāku mūsu finanšu dienestu, informācijas tehnoloģiju nodaļas un zinātnes nodaļas  kolēģu ikdienas darbu, ir oficiāli beidzies. PALDIES VISIEM!

Par programmatūras iepirkuma posmu skaitļos:

  • Nopirkto licenču kopējais skaits: 290
  • Kopējais nopirkto programmas produktu skaits: 23
  • Iepirkumam iztērētais laiks: 4 mēneši
  • Piegādātāju skaits: 12
  • Kopējais dokumentācijas apjoms iepirkumā: 400 lappuses
  • Iztērētā summa: 200 tūkstoši latu

Ir beidzies tikai iepirkuma posms, bet mums vēl priekšā daudz darba, kas saistīts ar profesoru un docētāju iepazīstināšanu ar nopirkto programmatūru, ar tās uzstādīšanu institūta datorklasēs un laboratorijās, kā arī programmas produktu ieviešanu mācību procesā.

Lai iepazīstinātu TSI darbiniekus ar iegādāto produktu funkcionālajām iespējām, Zinātnes nodaļas darbinieki organizēs vairākus iepazīšanās seminārus, uz kuriem tiek aicināti visi interesenti.

 

Semināru plāns par projektā IKAR nopirkto programmatūru

 

Datums un laiksAuditorijaReferentsSemināra tēma

09.11.2012. 15.30

125.

M.Savrasovs

Programmu komplekss PTV VISION un SIDRA INTERSECTION transporta plūsmu modelēšanai

16.11.2012. 15.30

125.

D.Opolčenovs

Elektronisko iekārtu un OrCad un Proteus VSM elektronisko sistēmu modelēšanas automatizētās projektēšanas sistēmas

23.11.2012. 15.30

125.

M.Savrasovs

AnyLogic un ExtendSIM imitācijas modelēšanas paketes

30.11.2012. 15.30

125.

M.Savrasovs

Statistikas datu apstrādes sistēmas STATISTICA un SPSS

07.12.2012. 15.30

125.

L.Fainglozs

Biznesa procesu modelēšanas komplekss ARIS

14.12.2012. 15.30

125.

К. Ņečvaļs

SolidWorks un AutoCad Сivil 3D projektēšanas sistēmas

21.12.2012. 15.30

125.

M. Savrasovs

3DMax  projektēšanas un vizualizācijas programmu komplekss

11.01.2013. 15.30

125.

M. Savrasovs

Mathematica paketes matemātiskie aprēķini

18.12.2012. 15.30

125.

А. Grakovskis

Matemātisko aprēķinu, modelēšanas un MatLab datu apstrādes realizācijas sistēma

25.01.2013. 15.30

125.

M. Savrasovs

ArcGIS ģeoinformācijas sistēma

 

Выберите услугу
Сумма оплаты
EUR
Имя, Фамилия
Э. почта