Pieaugušo neformālās izglītības programma “Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā”