Pieaugušo neformālās izglītības programma “Profesionāla angļu valoda mehāniķiem un elektriķiem” (1. līmenis, 2. līmenis)