Nr. 8.1.1.0/17/I/009 par projekta "Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija"