TSI Zinātņu un attīstības prorektore prof. Irina Jackiva kļūst par Eiropas Transporta pētniecības institūtu konferences (ECTRI) valdes priekšsēdētāja vietnieci