TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference "Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” (RatSif)