Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles esošā žoga demontāža un jaunā žoga montāža