Atskaite par projektā 1.1.1.2/VIAA/1/16/075 “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” paveikto 2018.gada 3. ceturksnī