Populārzinātniskā atskaite par Pētnieciskā projektā 1.1.1.2/VIAA/1/16/075 “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” paveikto pirmajos 6 mēnešos