Tematiskās atvērto durvju dienas un ekskurcija uz uzņēmumu Bite