Projekts " Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis"