Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2011. gadā 9-10. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference