Zinātniskās darbības pārskati | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Zinātniskās darbības pārskati

Transporta un sakaru institūta Zinātniskā daļa katru gadu analizē savu līdzstrādnieku zinātnisko darbību un tas tiek apkopots ziņojumā par institūta zinātnisko darbību. Šajā ziņojumā ir sniegta informācija par institūta līdzstrādnieku zinātniskās darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī zinātniskajām publikācijām žurnālos un konferenču apkopojumos, par monogrāfijām un patentiem, izklāstīti uzstādītie pētnieciskās darbības prioritārie virzieni, sniegts universitātē notikušo vietējo un starptautisko konferenču apskats, tāpat apskatīti institūta izdotie zinātniskie žurnāli, sniegts pārskats par zinātniskajiem projektiem un to finansējuma avotiem. Zinātniskajā atskaitē tāpat ir sniegta informācija par institūta struktūru un tā personālu, par to, cik profesoru un zinātnieku ir iesaistījušies starptautiskajos projektos, cik ir aizstāvētu maģistra darbu un doktora disertāciju, par institūtā pieejamajām dažādajām zinātniskajām laboratorijām un mācību centriem.


 

Zinātniskās darbības pārskati 

Darbības pārskats

Gads

Lejupielādēt

Annual scientific activity report2018
Annual scientific activity report2017
Annual scientific activity report2016
Annual scientific activity report2015

Annual scientific activity report

2014

Annual scientific activity report

2013

Evaluation of the research performance of TTI

2012

Evaluation of the research performance of TTI

2006-2011

Zinātniskās darbības gada pārskats

2008

Annual scientific and academic activity report

2000

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts