ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA - SOLIS NĀKOTNĒ. 2014. GADĀ 25. APRĪLĪ. TSI ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ UN MĀCĪBU METODISKĀ KONFERENCE | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA - SOLIS NĀKOTNĒ. 2014. GADĀ 25. APRĪLĪ. TSI ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ UN MĀCĪBU METODISKĀ KONFERENCE

KONFERENCES PROGRAMMA 

Aicinām studentus, jaunos zinātniekus, doktorantūras studentus piedalīties ikgadējā starptautiskā konferencē “Zinātne un tehnoloģija – solis nakotnē”.

Konferences mērķis ir TSI un citu augstāko izglītības iestāžu jauno zinātnieku apvienošana, kā pamatā ir kopīgas starpdisciplīnu pētniecības intereses ar mērķi iegūt jaunus kvalitatīvus rezultātus, risinot problēmas, kas pastāv jau šobrīd un radīsies nākotnē.

Zinātniskās konferences programmā iekļautas latviešu un ārzemju zinātnieku plenārsēžu prezentācijas-lekcijas un jauno dalībnieku prezentācijas sekcijas darbu ietvaros.

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā.   Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Konferences ietvaros jau otro gadu pēc kārtas notiek TSI Zinātnes diena, kuras pasākumi radījuši interesi no apmeklētāju puses. Aicinām visus interesentus tajā piedalīties!

Konference notiek divas reizes gadā.

Konferences norises datumi 2014. gadā:

25. aprīlī,

12. decembrī.

Konferencē aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, doktorantūras studenti, aspiranti un studenti no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

Piedāvātā tematika:

 • elektronika un datorzinātnes,
 • ekonomika un vadības zinātne,
 • transports un loģistika,
 • pedagoģija un psiholoģija
 • u.c.

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencē

Reģistrācija konferencē notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm (webmaster@tsi.lv).

Svarīgi dati:

Reģistrācijas sākums17.02.2014
Reģistrācijas noslēgums TSI maģistrantiem18.03.2014
Tēžu iesniegšanas beigu termiņš18.03.2014
Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem01.04.2014
Uzstāšanās konferencē ar referātu25.04.2014

Konferencē var piedalīties visi Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie, kā arī citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti.

Tēzes (apjoms – apmēram 600 vārdu) var iesniegt tīmekļa lappusē http://RaT-SiF.tsi.lv.

Tēzēm, kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese ). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Tēzes tiks publicētas pirms konferences speciālā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”( ISSN 1691-2853) laidienā.

Dalības maksa konferencē

Konferences dalības maksa 40,- Eiro.
Studentiem un doktorantiem 20,- Eiro.

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē «RatSif 2014»:
AS “Transporta un sakaru institūts”

LV40003458903

Lomonosova 1, Rīga, LV-1019

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konts LV06HABA0551032952167

TSI studentu un darbinieku dalība konferencē ir bezmaksas.

Referātu tēžu noformēšana

Datne ar TSI maģistrantu tēzēm jānosauc :

1.daļa - virziena kods:

 • VA - Vadībzinātne
 • EK - Ekonomika
 • RE - Elektronika
 • CS - Datorzinātnes
 • LT - Loģistika un transports

2.daļa - autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc

Datne ar dalībnieku, kas nepārstāv institūtu, tēzēm jānosauc:

1. daļa – augstskola:

 • ISMA
 • RSEBAA
 • …..

2. daļa - autora uzvārds ar latīņu burtiem:
piemēram: ISMA_ALEKSEEVA.doc

Oficiālas valodas
Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

Organizācijas, kas atbalsta konferenci

 • Transporta un sakaru institūts (Latvija);
 • Latvijas Transporta un izglītības attīstības asociācija;
 • Akadēmiskais parks (Latvija);
 • Latvijas privāto augstskolu asociācija.

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts (Rīga, Latvija)
Lomonosova ielā1, Rīgā, Latvijā
Tālr. 67100650, fakss 67100660

Sponsori

 • Transporta un sakaru institūts
 • Latvijas operāciju izpētes biedrība

Programmas komitēja

 • Igors Kabaškins, profesors, TSI prezidents – priekšsēdētājs, studiju programmas direktors
 • Irina Jackiva, profesore, zinātņu un attīstības prorektore, studiju programmas direktors
 • Boriss Mišņevs, profesors, TSI studiju programmas direktors
 • Jevgeņijs Kopitovs, profesors, TSI studiju programmas direktors
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāns
 • Georgs Utehins, docents, TSI Transporta un loģistikas fakultātes dekāns
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, TSI studiju programmas direktors
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, TSI Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns
 • Išgalijs Išmuhametovs, docents, Sociālo un tiesību zinātņu katedras vadītājs
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Aviācijas transporta katedras vadītājs, TSI
 • Sergejs Orlovs, profesors, Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte, TSI

Organizācijas komitēja

 • Irina Jackiva, profesore, zinātņu un attīstības prorektore
 • Jeļena Baranova, lektore – TSI Datorzinātņu un elektronikas fakultāte
 • Oksana Skorobogatova, lektore - TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte
 • Anna Palma, lektore - TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte
 • Jelena Rutkovska, TSI starptautiskās sadarbības speciāliste - sekretāre
 • Mihails Netesovs, asistents, TSI Transporta un loģistikas fakultāte

Organizatoriskajos jautājumos visi konferences dalībnieki var saņemt informāciju organizācijas komitejā.

Kontaktpersonas:

Jelena Rutkovska
Tālr.: (+371) 67100619,
E-pasts: Conference@tsi.lv

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts