Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2013. gadā 13. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2013. gadā 13. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference

Foto

„TSI Zinātnes dienas-2013” programma

Konferences programma (10.12.13)

Aicinām studentus, jaunos zinātniekus, doktorantūras studentus piedalīties ikgadējā starptautiskā konferencē “Zinātne un tehnoloģija – solis nakotnē”.

Konferences mērķis ir TSI un citu augstāko izglītības iestāžu jauno zinātnieku apvienošana, kā pamatā ir kopīgas starpdisciplīnu pētniecības intereses ar mērķi iegūt jaunus kvalitatīvus rezultātus, risinot problēmas, kas pastāv jau šobrīd un radīsies nākotnē.

Zinātniskās konferences programmā iekļautas latviešu un ārzemju zinātnieku plenārsēžu prezentācijas-lekcijas un jauno dalībnieku prezentācijas sekcijas darbu ietvaros.

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā.   Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Konferences ietvaros jau otro gadu pēc kārtas notiek TSI Zinātnes diena, kuras pasākumi radījuši interesi no apmeklētāju puses. Aicinām visus interesentus tajā piedalīties!

Konference notiek divas reizes gadā.

Konferences norises datumi 2013. gadā:

25. – 26. aprīlis

13. decembris

Konferencē aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, doktorantūras studenti, aspiranti un studenti no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

Piedāvātā tematika:

 • elektronika un datorzinātnes,
 • ekonomika un vadības zinātne,
 • transports un loģistika,
 • pedagoģija un psiholoģija
 • u.c.

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencē

 • Reģistrācija konferencē notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm (webmaster@tsi.lv).
 • Visu konferences dalībnieku reģistrācija (Registration tab).
 • Dokumentu lejuplāde (Enter tab, enter your user name and password).

Svarīgi dati

Reģistrācijas sākums - 30.09.13

Reģistrācijas noslēgums TSI maģistrantiem - 1.11.13.

Tēžu iesniegšanas beigu termiņš - 1.11.13.

Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem - 22.11.13.

Uzstāšanās konferencē ar referātu - 13.12.13

Konferencē var piedalīties visi Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie, kā arī citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti.

Tēzes (apjoms – apmēram 600 vārdu) var iesniegt tīmekļa lappusē http://RaT-SiF.tsi.lv.

Tēzēm, kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese ). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Tēzes tiks publicētas pirms konferences speciālā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”( ISSN 1691-2853) laidienā.

Dalības maksa konferencē

Konferences dalības maksa 40,- Eiro.
Studentiem un doktorantiem 20,- Eiro.

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē «RatSif 2013»:

AS “Transporta un sakaru institūts”

LV40003458903

Lomonosova 1, Rīga, LV-1019

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konts LV06HABA0551032952167

TSI studentu un darbinieku dalība konferencē ir bezmaksas.

Referātu tēžu noformēšana

Konferences tēžu noformēšanas prasības
Konferences tēžu noformēšanas piemers
Ieteikumi tēžu izstrādē

Datne ar TSI maģistrantu tēzēm jānosauc:

1.daļa - virziena kods:

VA - Vadībzinātne
EK - Ekonomika
RE - Elektronika
CS - Datorzinātnes
LT - Loģistika un transports

2.daļa - autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc

 

Datne ar dalībnieku, kas nepārstāv institūtu, tēzēm jānosauc:

1. daļa – augstskola:

ISMA 
RSEBAA
…..

2. daļa - autora uzvārds ar latīņu burtiem:
piemēram: ISMA_ALEKSEEVA.doc

Oficiālas valodas

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

Organizācijas, kas atbalsta konferenci

 • Transporta un sakaru institūts (Latvija);
 • Latvijas Transporta un izglītības attīstības asociācija;
 • Akadēmiskais parks (Latvija);
 • Latvijas privāto augstskolu asociācija.

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts (Rīga, Latvija)
Lomonosova ielā1, Rīgā, Latvijā
Tālr. 67100650, fakss 67100660

Sponsori

 • Transporta un sakaru institūts
 • Latvijas operāciju izpētes biedrība

Programmas komitēja

 • Igors Kabaškins, profesors, TSI prezidents – priekšsēdētājs, studiju programmas direktors
 • Irina Jackiva, profesore, TSI rektora p.i., studiju programmas direktors
 • Boriss Mišņevs, profesors, TSI studiju programmas direktors
 • Jevgeņijs Kopitovs, profesors, TSI studiju programmas direktors
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāns
 • Georgs Utehins, docents, TSI Transporta un loģistikas fakultātes dekāns
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, TSI studiju programmas direktors
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, TSI Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns
 • Išgalijs Išmuhametovs, docents, Sociālo un tiesību zinātņu katedras vadītājs
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Aviācijas transporta katedras vadītājs, TSI
 • Sergejs Orlovs, profesors, Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte, TSI
 • Victor Truhachov, docents, TSI studiju programmas direktors

Organizācijas komitēja

 • Irina Jackiva, profesore, TSI rektora p.i.
 • Jeļena Baranova, lektore – TSI Datorzinātņu un elektronikas fakultāte
 • Oksana Skorobogatova, lektore - TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte
 • Anna Palma, lektore - TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte
 • Jelena Rutkovska, TSI starptautiskās sadarbības speciāliste - sekretāre.

Organizatoriskajos jautājumos visi konferences dalībnieki var saņemt informāciju organizācijas komitejā.

Kontaktpersonas:

Jelena Rutkovska
tālr.: (+371)-67100619,
e-pasts: Conference@tsi.lv

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts