Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2011. gadā 9-10. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2011. gadā 9-10. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference

Volume 6, #2 - 2011

Conference RatSif-11. PHOTOS

Konferences programma (5.12.11)

Mērķis

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. RaT-SiF konference notiek katru gadu un jaunie zinātnieki tajā var iepazīstināt ar saviem pētījumiem un rast iespēju sadarbībai ar saviem kolēģiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā. Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Piedāvātā tematika:

 • elektronika un datorzinātnes,
 • ekonomika un vadībzinātnes,
 • transports un loģistika,
 • pedagoģija un psiholoģija
 • u.c.

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencē

Reģistrācija konferencē notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm (webmaster@tsi.lv).

Visu konferences dalībnieku reģistrācija (Registration tab).
Dokumentu lejuplāde (Enter tab, enter your user name and password).

Svarīgi dati

Reģistrācijas sākums - 12.09.11.

Reģistrācijas noslēgums TSI maģistrantiem - 01.10.11.

Tēžu iesniegšanas beigu termiņš - 28.10.11.

Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem - 19.09.11.

Uzstāšanās konferencē ar referātu - 9-10.12.11.

Konferencē var piedalīties visi Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie, kā arī citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti.

Tēzes (apjoms – apmēram 600 vārdu) var iesniegt tīmekļa lappusē http://RaT-SiF.tsi.lv.

Tēzēm, kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese ). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Tēzes tiks publicētas pirms konferences speciālā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”( ISSN 1691-2853) laidienā.

Dalības maksa konferencē

Konferences dalības maksa 40,- Eiro.
Studentiem un doktorantiem 20,- Eiro.

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē «RatSif 2011»:
"Transporta un Sakaru Institūts" AS
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija
LV 40003458903
Citadele banka
IBAN LV20PARX0000297221019
vai
Beneficiary’s name: Transport and Telecommunication Institute
Lomonosovа 1, Rigа, LV-1019, Latvia
LV 40003458903
Beneficiary’s Bank: PARXLV22
Citadele Bank, Riga, Latvia
IBAN: LV20PARX0000297221019

TSI studentu un darbinieku dalība konferencē ir bezmaksas.

Referātu tēžu noformēšana

Konferences tēžu noformēšanas prasības
Konferences tēžu noformēšanas piemers
Ieteikumi tēžu izstrādē

Datne ar TSI maģistrantu tēzēm jānosauc :

 

1.daļa - virziena kods:

VA - Vadībzinātne
EK - Ekonomika
RE - Elektronika
CS - Datorzinātnes

2.daļa - autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc

Datne ar dalībnieku, kas nepārstāv institūtu, tēzēm jānosauc:

1. daļa – augstskola:

ISMA 
RSEBAA
…..

2. daļa - autora uzvārds ar latīņu burtiem:
piemēram: ISMA_ALEKSEEVA.doc

Kontaktpersonas:

Konferences dalībniekiem ārpus TSI – Jelena Rutkovska
tālr.: (+371)-67100619, e-pasts: Conference@tsi.lv

TSI maģistrantiem - Irina Laletina
tālr.: (+371)-67100651, e-mail: tid@tsi.lv

TSI Doktorantiem - Irina Mihnevica irinamih@tsi.lv
tālr.: (+371)-67100572

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija

Oficiālas valodas

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

Organizācijas, kas atbalsta konferenci

 • Transporta un sakaru institūts (Latvija);
 • Latvijas Transporta un izglītības attīstības asociācija;
 • Akadēmiskais parks (Latvija);
 • Latvijas privāto augstskolu asociācija.

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts (Rīga, Latvija)
Lomonosova ielā1, Rīgā, Latvijā
Tālr. 67100650, fakss 67100660

Sponsori

 • Transporta un sakaru institūts
 • Latvijas operāciju izpētes biedrība

Programmas komitēja

 • Igors Kabaškins, profesors, TSI valdes prekšsēdētājs - priekšsēdētājs
 • Boriss Mišņevs, profesors, rektors, programmas vadītājs
 • Irina Jackiva, profesore, viceprezidente un zinātņu prorektore
 • Jevgeņijs Kopitovs, profesors, studiju programmas direktors
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, programmas vadītājs, vadībzinātņu, ekonomikas un transporta fakultātes dekāns
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, TSI datorzinātņu un elektronikas fakultātes dekāns
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Transporta un loģistikas fakultātes dekāns
 • Rostislav Kopytov, profesors, programmas vadītājs
 • Victor Truhachov, docents, programmas vadītājs
 • Sergejs Orlovs, profesors, datorsistēmu programmatūras katedras vadītājs

Organizācijas komitēja

 • Irina Jackiva, profesore, mācību prorektore - priekšsēdētāja;
 • Jelena Jurševiča, Mācību organizatoriskās nodaļas vadītāja – priekšsēdētājas vietniece;
 • Jelena Rutkovska, menedžere starptautiskās darbības jautājumos - sekretāre.

Organizatoriskajos jautājumos visi konferences dalībnieki var saņemt informāciju organizācijas komitejā.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts