Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2010. gadā 22. - 23. aprīlis. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2010. gadā 22. - 23. aprīlis. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference

Volume 5, #2 - 2010

Plakāts
Konferences programma
Fotogrāfijas

Mērķis

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. RaT-SiF konference notiek katru gadu un jaunie zinātnieki tajā var iepazīstināt ar saviem pētījumiem un rast iespēju sadarbībai ar saviem kolēģiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā. Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Piedāvātā tematika:

 • elektronika un datorzinātnes,
 • ekonomika un vadībzinātnes,
 • transports un loģistika,
 • pedagoģija un psiholoģija
 • u.c.

Veltījums

Konference veltīta privātās augstākās izglītības 20 gadu jubilejai Latvijā.

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencē

Reģistrācija konferencē notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm (webmaster@tsi.lv).

Svarīgi dati

Reģistrācijas sākums - 05.01.10.

Reģistrācijas noslēgums TSI maģistrantiem - 30.01.10.

Tēžu iesniegšanas beigu termiņš - 05.03.10.

Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem - 22.03.10.

Uzstāšanās konferencē ar referātu - 22 - 23.04.10.

Konferencē var piedalīties visi Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie, kā arī citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti.

Tēzes (apjoms – apmēram 600 vārdu) var iesniegt tīmekļa lappusē http://RaT-SiF.tsi.lv.

Tēzēm, kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese ). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Tēzes tiks publicētas pirms konferences speciālā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”( ISSN 1691-2853) laidienā.

Uzaicinātās sekcijas (semināri)

Pieņemam piedāvājumus par speciālām tematiskām sekcijām (semināriem) konferences ietvaros. Katrā piedāvājumā jābūt tēmas un piedāvātās sekcijas nozares aprakstam. Piedāvājumā jābūt sekcijas tematikas aprakstam. Katrā piedāvājumā jābūt sekcijā piedāvāto uzstāšanos nosaukumiem un tematikai, rakstu nosaukumu sarakstam, autoru vārdiem un elektroniskajām adresēm. Sekciju piedāvājums jāiesniedz līdz 2010.gada 12.februārim.

Referātu tēžu noformēšana

Visu konferences dalībnieku reģistrācija un dokumentu lejuplāde

Konferences tēžu noformēšanas prasības
Konferences tēžu noformēšanas piemers
Ieteikumi tēžu izstrādē

Datne ar TSI maģistrantu tēzēm jānosauc :

1.daļa - virziena kods:

VA - Vadībzinātne
EK - Ekonomika
RE - Elektronika
CS - Datorzinātnes

2.daļa - autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc

Datne ar dalībnieku, kas nepārstāv institūtu, tēzēm jānosauc:

1. daļa – augstskola:

ISMA 
RSEBAA
…..

2. daļa - autora uzvārds ar latīņu burtiem:
piemēram: ISMA_ALEKSEEVA.doc

 

Kontaktpersonas:

Konferences dalībniekiem ārpus TSI – Jelena Rutkovska
tālr.: (+371)-67100619, e-pasts: Conference@tsi.lv

TSI maģistrantiem - Irina Laletina
tālr.: (+371)-67100651, e-mail: tid@tsi.lv

TSI Doktorantiem - Marina Petrunina
tālr.: (+371)-67100659

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija

Oficiālas valodas

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts (Rīga, Latvija)
Lomonosova ielā1, Rīgā, Latvijā
Tālr. 67100650, fakss 67100660

Organizatoriskajos jautājumos visi konferences dalībnieki var saņemt informāciju organizācijas komitejā.

Dalības maksa konferencē

Konferenci sponsorē Transporta un sakaru institūts piedalīšanās tajā dalībniekiem ir bezmaksas.

Organizācijas, kas atbalsta konferenci

 • Transporta un sakaru institūts (Latvija);
 • Latvijas Transporta un izglītības attīstības asociācija;
 • Akadēmiskais parks (Latvija);
 • Latvijas privāto augstskolu asociācija.

Sponsori

 • Transporta un sakaru institūts
 • Latvijas operāciju izpētes biedrība

Programmas komitēja

 • Jevgenijs Kopitovs, profesors, rektors - priekšsēdētājs;
 • Igors Kabaškins, profesors, zinātņu un attīstības prorektors - līdzpriekšsēdētājs;
 • Irina Jackiva, profesore, mācību prorektore - priekšsēdētāja vietniece;
 • Skaidrīte Gūtmane, profesore, rektore, LKrA;
 • Žanna Caurkubule, asoc. profesore, rektore, PA;
 • Inna Stecenko, profesore, BSA;
 • Viktors Gopejenko, asoc. profesors, ISMA.

Organizācijas komitēja

 • Irina Jackiva, profesore, mācību prorektore - priekšsēdētāja;
 • Jelena Jurševiča, Mācību organizatoriskās nodaļas vadītāja – priekšsēdētājas vietniece;
 • Jelena Rutkovska, menedžere starptautiskās darbības jautājumos - sekretāre.
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts