Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2009. gadā 11. - 12. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē. 2009. gadā 11. - 12. decembris. TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference

Konferences programma

Foto

Volume 4, #4 - 2009. Research and Technology - Step into the Future Scientific & Research Journal of TTI, ISSN 1691-2853, ISSN 1691-2861

Mērķis

Konferences mērķis ir informācijas apmaiņa par zinātnieku, docētāju, doktorantu, maģistrantu un studentu veicamajiem zinātniski tehniskajiem pētījumiem, praktiskajām izstrādēm un jaunajām studiju formām un virzieniem šādās jomās:

 • Elektronika
 • Datorzinātnes
 • Ekonomika
 • Vadības zinātnes
 • Transports
 • Dabas zinātnes
 • Sociālās zinātnes
 • Pedagoģija

Reģistrācijas kārtība konferencē

Konferences dalībnieku un tēžu reģistrācija
Ieeja recenzentam

Referātu un rakstu tēžu noformēšana

Prasības konferences tēžu un rakstu noformēšanai

Tēzes saturošu failu jānosauc šādi:

1.daļa - virziena kods:

VA - Vadībzinātne
EK - Ekonomika
RE - Elektronika
CS - Datorzinātnes

2.daļa - autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc.

 

Kontaktpersonas:

Izlaiduma kursa maģistrantiem - Irina Laletina - tālr. (+371)-67100651, e-mail: tid@tsi.lv

Doktorantiem - Marina Petrunina, kontakttālrunis: (+371) - 67100659

Transporta un sakaru institūts,

 Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija

Oficiālas valodas

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

Konferences organizētājs

Transporta un sakaru institūts (Rīga, Latvija) ar

PAREX bankas un
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas atbalstu

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts (Rīga, Latvija)

Lomonosova ielā1, Rīgā, Latvijā

Tālr. 67100650, fakss  67100660

Programmas komitēja

 • Igors Kabaškins, TSI prorektors, profesors - priekšsēdētājs
 • Irina Jackiva, TSI mācību prorektore, profesore - priekšsēdētāja vietniece
 • Jevgeņijs Kopitovs, profesors, maģistru programmas "Datorzinātnes" direktors
 • Boriss Mišņevs, profesors, mācību programmu prorektors
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, maģistru programmas "Ekonomika" direktors, Vadībzinātņu, ekonomikas un transporta fakultātes dekāns
 • Sergejs Orlovs, profesors, Datorzinātņu un elektronikas fakultātes dekāns
 • Rostislavs Kopitovs, profesors, maģistru programmas "Menedžments" direktors
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, bakalauru programmas "Transporta kоmеrciālā ekspluatācija" direktors
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, prorektora vietnieks starptautiskajā darbā
 • Viktors Truhačovs, Datorzinātņu un elektronikas fakultātes docents

Organizācijas komitēja

 • Irina Jackiva, TSI mācību prorektore, Profesore, priekšsēdētāja
 • Jeļena JURŠEVIČA, TSI mācību prorektora palīdze
 • Elena Baranova, TSI datorzinātņu un elektronikas fakultātes prodekāns
 • Natalja Podoļakina, TSI vadībzinātņu, ekonomikas un transporta fakultātes prodekāns
 • Aleksejs Halturins, Informācijas centrs
 • Jeļena Rutkovska, referente

Organizatoriskajos jautājumos visi konferences dalībnieki var saņemt informāciju organizācijas komitejā.

 Konferences dalībnieki

Konferencē var piedalīties TSI darbinieki un studējošie, kā arī citu augstskolu un iestāžu zinātnieki, mācību spēki un studējošie.

Rediģēšanai iesniegtajām tēzēm jābūt noformētām atbilstoši spēkā esošajām prasībām un jāsatur ne vairāk kā 600 vārdus, ieskaitot literatūras sarakstu.

Referātu tēzes tiks publicētas īpašā izdevumā pirms konferences sākuma. Labākie uzstāšanos teksti tiks izdoti Transporta un sakaru institūta zinātniskajos žurnālos "Computer Modeling and New Technologies" un "Transport and Telecommunication".

Dalības maksa konferencē

Konferenci sponsorē Transporta un sakaru institūts, piedalīšanās tajā dalībniekiem ir bezmaksas.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts