Viesdocētāji | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Viesdocētāji

2020

 • Harald KItzmann

Viesprofesors

Harald Kitzmann ir profesors TTK Lietišķo zinātņu universitātē (TTK University of Applied Science, Institute of Circular Economy and Technology) Tallinā, Igaunijā. Viņš ieguva doktora grādu Maskavas Valsts tehniskajā universitātē Bauman University. Paralēli akadēmiskajai darbībai viņš ir pētnieks, kura galvenā uzmanība ir pievērsta holistisku un ilgtspējīgu sistēmu izstrādei ražošanas un reģionālajām teritorijām; kā arī ekoloģisko, tehnoloģisko, sociālo un ekonomisko priekšizpētei, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu intereses un mērķus aprites ekonomikā un elastības pārvaldībā.

Prof.Kitzmann ir liela pieredze biznesa nozarē kā konsultantam un uzņēmumu vadītājam. Viņš ir uz vērtību orientēts tiešais vadītājs un projektu vadītājs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi stratēģiskās un operatīvās pārejās, kontrolē un ražošanas vadībā mazos un vidējos starpvalstu ražošanas uzņēmumos dažādās nozarēs. Viņš ir starptautiski atzīts sadarbības vadības stila speciālists ar proaktīvu pieeju, kas spēj izstrādāt un ieviest efektīvus organizācijai specifiskus tradicionālus un inovatīvus risinājumus sarežģītās sistēmās, lai risinātu problēmas nepastāvīgā ārējā un iekšējā vidē; viņš spēj apvienot plašu stratēģisko skatījumu ar ikdienas darbības apsvērumiem, lai nodrošinātu biznesa dzīvotspēju. Prof.Kitzmann ir Igaunijas Operatīvo pētījumu biedrības (EstORS) valdes loceklis, Igaunijas Atjaunojamo energoresursu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2020.g. pavasara semestris

Studiju kursa nosaukums

Transport Economics

Kursa saturs

 • Investment planning of transport systems (traditional, life cycle cost method, integrated performance measurement, enhanced economic evaluation);
 • Cost accounting aspects of transport systems;
 • Operational planning of logistic targets with logistic operating curves;
 • Management of Service grade and flexibility.

Klausītāji

Maģistra programmas “Transports un loģistika” studenti

 

 • Yasser Moustafa Kamal Abdelmonem Omar Youssef

Vieslektors

Dr. Omar Yasser, asociētais profesors Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport (Ēģipte), pētnieks un pētnieku mentors, vadošais speciālists datu bāžu menedžmenta jomā,  kā arī šādās jomās - Machine Learning, Deep Learning, Big Data Analytic, Data Science, Natural Language Processing, Computer Vision, Bioinformatics and Computer Aided Diagnostic Systems.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2020.g.pavasara semestris

Studiju kursa nosaukums

Cloud Computing

Studiju kursa saturs

 1. Driving Digital Transformation – Cloud.
 2. Cloud Reference Architecture.
 3. Applications: Evolution of application platform, Traditional challenges, Modern application characteristics. 
 4. Service and Orchestration Layers: Functions, Cloud portal, and, interface standards, Protocols and, Service orchestration. 
 5. Modern Infrastructure:  Key IT components, Virtual features and its benefits, Software Defined feature and its benefits, and, Converged and Hyper Converged features and its benefits.
 6. Security: Cloud security threats, mechanisms, Governance, risk, and compliance.
 7. Business Continuity: Service availability, Fault tolerance mechanisms, Backup and replication, and, Cloud application resiliency.
 8. Service Management: Service portfolio management processes, and, Service operation management processes.
 9. Transforming IT operations: Key elements of successful transformation: People, Process, and Technology.

Klausītāji

Maģistra programmu “Informācijas sistēmu vadība” un “Datorzinātnes” studenti

 

 • Vinod Kumar Verma

Vieslektors

Dr Vinod Kumar Verma strādā docenta amatā Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, viņam ir 15 gadu pieredze akadēmiskajā uz zinātniskajā darbā. Viņš ir ieguvis doktora zinātnisko grādu datorzinātnēs un inženierijā Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, un 2019.gadā viņš pabeidza pēcdoktorantūras programmu University of West Attica Grieķijā. Dr Verma ir liels skaits zinātnisko rakstu daudzās jomās (Wireless Sensor Networks, Trust and Reputation Systems, Cloud Computing, Brain Computing, Software Systems, Internet of Things, Big Data, Pervasive Computing, Image Processing), kā arī viņš ir grāmatu autors un līdzautors. Dr Verma ir piešķirti apbalvojumi par zinātniskajiem sasniegumiem, viņš ir daudzu starptautisku konferenču dalībnieks, uzaicinātais runātājs, programmas un redakcijas komiteju biedrs vairāk nekā 20 pasaules valstīs, tai skaitā ASV, Kanādā, Japānā, Vācijā, Zviedrijā, u.c.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

SemestrisPavasara semestris 2020.

Studiju kursa nosaukums

System Programming

Studiju kursa saturs

After successful completion of the course, student will be able to demonstrate and employ the following:

Knowledge:

 1. Operating System
 2. Threads and Processes principles
 3. Parallel architectures
 4. Parallel programming concepts
 5. Distributed systems
 6. Networking

Skills:

 1. Understand the basic operating system concepts. 
 2. Understand the basics of networking technologies 
 3. Understanding of communication networking concepts and protocols.
 4. Understand the fundamentals of concurrent programming.
 5. Familiarization with Distributed Systems.

Competences:

 1. Analysis of performance monitoring aspects of an operating system.
 2. Designing and usage to demonstrate the importance of parallel technologies.
 3. Develop programs to associate with the networking technologies.

Klausītāji

Bakalaura studiju programmas studenti datorzinātnēs

 

 • Eftihia Nathanail

Vieslektors

Dr Eftihia Nathanail, asociētā profesore Būvniecības fakultātē Thessaly Universitātē (Grieķija), kā arī Traffic,Transportation and Logistics Laboratory − TTLog (TTLOG) vadītāja, ievērojama zinātniece transporta plānošanas jomā, vairāku nacionālā un starptautiskā līmeņa profesionālo organizāciju biedre un eksperte.  Dr Nathanail ir vairāk nekā 20 gadu akadēmiskā darba pieredze, ieskaitot studentu zinātnisko darbu un promocijas darbu vadīšanu.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2020.g. pavasara semestris

Studiju kursa nosaukums

Decision Making Methodologies

Kursa saturs

An Introduction to decision - making: background, techniques, concerns

Monetary-based techniques (cost-effectiveness and cost-benefit analyses)

Multiattribute Utility Theory (MAUT)

Multi criteria analysis (Delphi, Analytical Hierarchy Process, normalization)

Decision making in transportation systems (transportation and logistics projects – EVALOG)

Outranking methods (Electre, Promethee)

Multi objective mathematical programming (optimisation using Solver and Sitation)

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Monte Carlo Analysis

Fuzzy Logic Method

Klausītāji

Maģistra programmas vadībzinātnē studenti, maģistra programmas transportā un loģistikā studenti, maģistra programmas aviācijas vadībā studenti

 

 • Romano Pagliari

Vieslektors

Dr. Romano Pagliari, docētājs aviācijas transporta jomā Cranfield Universitātē, vairāku zinātnisko projektu un pētījumu autors lidostu vadības, transporta ekonomikas un plānošanas jomā un aviācijas nozarē, kā arī daudzu zinātnisko rakstu autors, grāmatu līdzautors.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2019.g.-2020.g.pavasara semestris

Studiju kursa nosaukums

Airport Management

Studiju kursa saturs

The Global airport industry;

Airport-airline relations –aeronautical charges;

Aeronautical charges group exercise;

Airport marketing and route development;

Airport marketing and route development group exercise;

The business of airport ground handling;

Maximising sales from duty-free, retail and F&B;

The business of airport ground transportation, advertising and property;

Airport retail group exercise;

Business models and contracts in the commercial segment;

Airport costs, capital expenditure and financing;

Airport privatisation and ownership;

Airport economic regulation;

Measuring airport business performance;

Measuring airport business performance group exercise.

Klausītāji

Maģistra studiju programmas “Aviācijas vadība” studenti

 

2019

 • Berdymyrat Ovezmyradov

Vieslektors                             

Dr. Berdymyrat Ovezmyradov ir ieguvis doktora grādu Politikas un plānošanas zinātnēs Tsukuba Universitātē (Japāna), ieguvis maģistra grādu Zinātnēs, tirdzniecības vadībā un tehnoloģijās Niederrhein University of Applied Sciences Vācijā.

Dr Ovezmyradov ir speciālists piegādes ķēžu vadībā, rūpnieciskās tehnoloģijās un transporta politikā, viņam ir akadēmiskā darba pieredze universitātēs Turkmenistānā un Japānā.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

SemestrisRudens semestris 2019

Studiju kursa I nosaukums

Global Supply Chain Management – Management of Sustainable Supply Chains and Multimodal Transportation

Studiju kursa I saturs

Overview of Supply Chain Management

Demand Forecasting

Network Design

Deterministic and Stochastic Inventory Models

Continuous and Periodic Inventory Review

Fundamentals of Transportation and Warehousing

Transportation Planning and Multimodal Transport

Service Providers and Third-Party Logistics

Role of Sustainability in Supply Chain Management

Sustainable Procurement and Supply Chain Contracts

International Trade and Globalization

Corporate Responsibility in Global Sourcing

Information Technology and Emerging Technologies

Klausītāji

Bakalaura programmas “Transporta un biznesa loģistika” studenti

Studiju kursa II nosaukums

Transport Systems: Geography of Transport Systems

Studiju kursa II saturs

Introduction to transportation and geography

Transportation and spatial structure

Transportation modes and terminals

Transport planning and policy

Methods in transportation geography

Klausītāji

Maģistra programmas “Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā” studenti

 

 • Ashish Seth

Vieslektors                             

Dr Ashish Seth Dr Ashish Seth strādā docenta amatā School of Computer & Information Engineering INHA Universitātē (Taškentā, Uzbekistānā), viņam ir 15 gadu akadēmiskā darba pieredze universitātēs Indijā un Omānā. Dr Seth ir ieguvis doktora grādu datorzinātnēs Punjabi universitāte servisa-orientētas arhitektūras jomā, viņam ir 3 maģistra grādi – maģistrs datorzinātnēs, maģistrs datoraplikācijās un maģistrs informācijas tehnoloģijās. Viņš ir vairāku starptautisku profesionālo organizāciju biedrs un žurnālu redakcionālo padomju biedrs datorzinātņu jomā, strādā par konsultantu publiska un privātā sektora organizācijās. Dr Seth ir ievērojams zinātnisko publikāciju saraksts ar augstu citēšanas indeksu. YouTube kanālā ir pieejamas vairāk nekā 100 videolekcijas par dažādām datorzinātņu tēmām.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

SemestrisRudens semestris 2019, Pavasara semestris 2020.

Studiju kursa I nosaukums

Development in NET Environment

Studiju kursa I saturs

The  .Net  framework Introduction,  The  Origin  of  .Net  Technology,  Common  Language Runtime  (CLR),  Common  Type  System  (CTS),  Common  Language  Specification  (CLS), Microsoft Intermediate Language (MSIL), Just-In –Time Compilation, Framework Base Classes

C -Sharp Language (C#) Introduction, Data Types, Identifiers, Variables, Constants, Literals, Array and  Strings, Object and Classes, Inheritance and Polymorphism, Operator Overloading, Interfaces; Delegates and Events. Type conversion.

C#  Using  Libraries Namespace- System,  Input-Output; Multi-Threading,  Managing Console I/O Operations, Windows Forms, Error Handling

Advanced Features Using C#: Distributed Application in C#, Unsafe Mode

.Net Assemblies and Attribute .Net Assemblies features and structure, private and share assemblies, Built-In attribute and custom attribute. Introduction about generic.

Klausītāji

Bakalaura studiju programmas studenti datorzinātnēs

Studiju kursa II nosaukums

Logical Programming

Studiju kursa II saturs

General Introduction Machine language, Assembly language and high level languages; History of logical languages, Compiler, interpreters & Assemblers; Algorithms & pseudocode, Structured Programming, Basics of typical programming environment

Introduction to Logical Programming Data types, constants, memory concepts, keywords, identifiers; Declaration & definition of variables

Operators Arithmetic Operators; Operator precedence; Assignment operator; Increment & Decrement operator

Control Structures Decision Making; Boolean expressions; If-else selection statement; Compound statement; Logical operators; Equality & Assignment operators

Selection Structure & Looping Switch Case, While loop, Do-while loop, For loop; Counter controlled repetition; Sentinel controlled repetition; Nested control structure; Break & continue statements

Functions Header Files; Library functions; Function definitions & declarations

Storage Classes Scope Rules; Recursion; Recursion Vs Iteration; Inline functions; Concept of reference

Arrays Declarations & Initialization of Array; Passing Array to function; Array manipulations

Array dimensions Searching Arrays; Sorting Arrays ; Computing Mean, Median, Mode

Klausītāji

Bakalaura studiju programmas studenti datorzinātnēs

 

 • Shahaboddin Shamshirband

Vieslektors                             

Dr. Shahaboddin Shamshirband ir doktora grāds datorzinātnēs, viņš ir pēcdoktorantūras pētnieks Data and Artificial Intelligence (DART) group Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātē, kā arī viesprofesors Ton Duc Thang University Vietnamā.

Dr Shamshirband ir vecākais zinātnieks laboratorijā OPEN AI Lab (NTNU) un strādā pie StartIoT Telenor projekta (nākotnes IoT risinājumu prototipu izveide), viņš vada Machine Learning Lab Irānā, kas ir datu analīzes konsultācijas uzņēmums un piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kā arī risinājumus uzņēmumiem datu tehnoloģiju izmantošanā.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

SemestrisRudens semestris 2019

Studiju kursa nosaukums

Unstructured data analysis

Studiju kursa saturs

 • Exploratory data analysis
 • Basic text analysis demo
 • Co-occurrence analysis 
 • Finding possibly related entities, PCA 
 • Introduction to clustering, k-means, Gaussian mixture models 
 • Clustering and clustering interpretation demo, automatic selection of k with CH index
 • Hierarchical clustering
 • Predictive data analysis
 • Model validation, decision trees/forests 
 • Introduction to neural nets and deep learning 
 • Image analysis with CNNs
 • Text analysis with Deep Learning (IBM dataset)
 • Time series analysis with RNNs 
 • Interpreting what a deep net is learning, other deep learning topics, wrap-up 
 • Amazon Web Services (AWS)
 • ML libraries in Python

Klausītāji

Datorzinātņu maģistra programmas studenti, doktora programmas studenti

 

 • Neils Rubenss

Vieslektors                             

Prof. Neils Rubenss ir Masačūsetsas Tehnoloģijas institūta absolvents, Stenfordas universitātes (ASV) viesprofesors un projektu vadītājs mākslīgā intelekta izmantošanā dažādos ekonomikas sektoros. Viņš ir strādājis kā docents Elektronisko komunikāciju universitātē (University of Electro-Communications Tokijā Japānā, viņam ir ievērojama programmēšanas inženiera darba pieredze biznesa sektorā, kā arī viņš ir startup sectormap.net (Japāna) dibinātājs un vadītājs.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

SemestrisRudens semestris 2019

Studiju kurss I

Big Data: lifecycle

Kursa I saturs

 • Overview of Big Data Lifecycle Models (CRISP-DM, SEMMA, etc.)
 • Data-centric Machine Learning (functional relationships between data, information, knowledge, and wisdom.
 • Information Processing Approaches (bottom-up, top-down)
 • Data Types (textual, media, relational, sensors, geo, etc.)
 • Data Acquisition (sourcing, crawling, parsing)
 • Data Preparation (error detection and correction, normalization, enrichment, linking)
 • Data Evaluation (GiGo principle, sampling, assessment)
 • Exploratory Data Analysis (visualization, summarization)
 • Data Annotation (labeling, ontologies)
 • Data Analysis Types (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive)
 • Learning from Data (unsupervised, semi-supervised, supervised)
 • Evaluation / Model Assessment (metrics)
 • Error Detection and Analysis (accuracy, consistency, validity, robustness)

Kursa I klausītāji

Datorzinātņu un informācijas sistēmu maģistra studiju programmas studenti, doktora programmas studenti

Studiju kurss IIBig Data Project: from Data to Product
Kursa II saturs
 • Overview of Big Data Lifecycle Models (CRISP-DM, SEMMA, etc.)
 • Objectives Assessment & Analysis
 • Data Value Chain Analysis
 • Process Design: Systems and Methods
 • Feature Engineering
 • Machine Learning Frameworks
 • Machine Learning Pipelines
 • ML Deployment
 • Performance Optimization (dimensionality reduction, model selection)
 • User/Data Interaction (HCI, M2M, UI, UX)
Kursa II klausītājiDatorzinātņu un informācijas sistēmu maģistra studiju programmas studenti, doktora programmas studenti

 

 • Aliaksandr Puptsau 

Vieslektors                             

Dr. Aliaksandr Puptsau, Eiropas Humanitārās Universitātes profesors (Lietuva) ar vairāk nekā 20 gadu akadēmiskā darba pieredzi datorzinātnēs un 35 gadu pieredzi zinātniskajā darbā, vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju un 20 zinātnisko un mācību grāmatu autors. Dr. Puptsau bija Nacionālā Izglītības institūta (Baltkrievija) eksperts informācijas tehnoloģiju un programmēšanas apmācību jomā 13 gadu periodā, kā arī viņš ir ievērojams speciālists tālmācības izglītībā.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2019.g.-2020.g.rudens semestris

Studiju kursa nosaukums

Data Structures and Algorithms

Studiju kursa saturs

 • Recursion. Recurrence relation. Recurrence equations.
 • Basic search and sorting algorithms.
 • The complexity, solvability and quality of the algorithm.
 • Data structures (array, string, stack, queue, linear list, heap) and basic operations for them.
 • Main algorithms on graphs.
 • Trees, binary trees. Organization of search.

Klausītāji

Bakalaura studiju programmas studenti datorzinātnēs

 

 • Yasser Moustafa Kamal Abdelmonem Omar Youssef 

Vieslektors                              

Dr. Omar Yasser, asociētais profesors Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport (Ēģipte), pētnieks un pētnieku mentors, vadošais speciālists datu bāžu menedžmenta jomā,  kā arī šādās jomās - Machine Learning, Deep Learning, Big Data Analytic, Data Science, Natural Language Processing, Computer Vision, Bioinformatics and Computer Aided Diagnostic Systems.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2019.g.-2020.g.rudens semestris 

Studiju kursa nosaukums

Modern Database Technologies

Studiju kursa saturs

 • Database modeling (relational, object-oriented models, web models)
 • Physical Database Design and Performance
 • Distributed databases
 • Web and XML Database Basics & Tools
 • Mobile/Disconnected databases
 • Sensor database systems
 • Temporal and spatial databases
 • Data warehousing and On-line Analytic Processing (OLAP)
 • NoSQL to relax ACID rules; consistency, availability, partition tolerance
 • Big data, MapReduce, and Pig Latin

Klausītāji

Datorzinātņu bakalaura programmas studenti

 

 • Shahid Mumtaz

Vieslektors                               

Dr. Shahid Mumtaz, Professor Aux, vecākais pētnieks Aveiro Telekomunikāciju Institūtā (Portugāle), starptautiska līmeņa specialists un eksperts elektronikā, IEEE organizācijas  goda biedrs, grāmatu un grāmatu daļu autors bezvadu tīklu jomā, vairāk nekā 200 zinātnisko publikāciju autors un līdzautors, vairāku darbnīcu vadītājs, zinātnisko projektu izstrādātājs un īstenotājs.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2019.g.-2020.g.rudens semestris

Studiju kursa nosaukums

Smart IoT services

Studiju kursa saturs

 • Introduction to IoT
 • Sensing, Actuation, Basics of Networking
 • Sensor Networks
 • Machine-to-Machine Communications
 • Interoperability in IoT
 • Introduction to Arduino Programming
 • Integration of Sensors and Actuators with Arduino
 • Introduction to Python programming
 • Introduction to Raspberry Pi
 • Implementation of IoT with Raspberry Pi
 • SDN for IoT
 • Data Handling and Analytics
 • Cloud Computing
 • Sensor-Cloud
 • Fog Computing
 • Smart Cities, and Smart Homes
 • Connected Vehicles
 • Smart Grid
 • Industrial IoT
 • Case Study: Agriculture, Healthcare, Activity Monitoring
 • Introduction to 5G and 6G

Klausītāji

Bakalaura studiju programmas studenti Elektronikā

 

 • Stefan Hermann Kuhn

Vieslektors                             

Dr. Stefan Hermann Kuhn pārstāv Monfort Universitāti (Lielbritānija). Viņš ir pieredzējis specialists mākslīgajā intelektā un citās informācijas tehnoloģiju jomās. Dr. Kuhn ir akadēmiskā darba pieredze Vācijas un Lielbritānijas universitātēs, viņam ir liela pieredze programmatūras izstrādē IT uzņēmumos, kā arī viņš ir strādājis zinātniskajos institūtos un pētnieciskos projektos.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2019.g.-2020.g.rudens semestris

Studiju kursa nosaukums

Intelligent Systems and Deep Mashine Learning

Studiju kursa saturs

 • Introduction, definition of (artificial) intelligence
 • Problem solving and search
 • Knowledge Representation
 • Inference and logic
 • Multivariate statistics
 • (Numerical) Optimization
 • Machine Learning
 • Neural networks
 • Deep learning

Klausītāji

Datorzinātņu bakalaura programmas studenti

 

 • Eftihia Nathanail

Vieslektors                               

Dr Eftihia Nathanail, asociētā profesore Būvniecības fakultātē Thessaly Universitātē (Grieķija), kā arī Traffic,Transportation and Logistics Laboratory − TTLog (TTLOG) vadītāja, ievērojama zinātniece transporta plānošanas jomā, vairāku nacionālā un starptautiskā līmeņa profesionālo organizāciju biedre un eksperte.  Dr Nathanail ir vairāk nekā 20 gadu akadēmiskā darba pieredze, ieskaitot studentu zinātnisko darbu un promocijas darbu vadīšanu.

Sadarbība tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Semestris2019.g. pavasara semestris  

Studiju kursa nosaukums

Decision Making Methodologies

Studiju kursa saturs

 • An Introduction to decision - making: background, techniques, concerns
 • Monetary-based techniques (cost-effectiveness and cost-benefit analyses)
 • Multiattribute Utility Theory (MAUT)
 • Multi criteria analysis (Delphi, Analytical Hierarchy Process, normalization)
 • Decision making in transportation systems (transportation and logistics projects – EVALOG)
 • Outranking methods (Electre, Promethee)
 • Multi objective mathematical programming (optimisation using Solver and Sitation)
 • Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
 • Monte Carlo Analysis
 • Fuzzy Logic Method

Klausītāji

Maģistra programmas vadībzinātnē studenti, maģistra programmas transportā un loģistikā studenti, maģistra programmas aviācijas vadībā studenti

 

2018

 • Enrique Onieva 

Ielūgtais profesors                                

Dr. Enrique Onieva ir Deusto Universitātes (Spānija) profesors, slavens Machine Learning speciālists, viens no vadošajiem DeustoTech institūta pētniekiem un Big Data and Business programmas direktors

SemestrisRudens semestris, 2018 

Studiju kurss

Data-driven Business Intelligence (angļu valodā) 

Kursa saturs 

 • Data-driven intelligence
 • Data clean-up, pre-processing, and visualisation
 • Insight from unsupervised learning – clustering and association rules learning
 • Insight from supervised learning – classification
 • Insight from optimisation methods

Klausītāji 

Datorzinātņu un informācijas sistēmu maģistra studiju programmas studenti

 

 • Neils Rubenss 

Ielūgtais profesors                                

Prof. Neils Rubenss, Masačūsetsas Tehnoloģijas institūta absolvents, Stenfordas universitātes projektu vadītājs mākslīgā intelekta izmantošanā industrijas analīzei.

SemestrisRudens semestris, 2018 

Studiju kurss

Big Data – lifecycle 

Kursa saturs 

 • Big-data Concepts
 • Data Acquisition (crawling)
 • Data Preparation (error detection and correction, enrichment, linking)
 • Data Modelling (explorative analysis, modelling, evaluation)
 • Data Understanding (domain, users),
 • Data/Model Interaction (data visualization, story telling, user experience, user interface)
 • Data / Network Analysis

Klausītāji 

Datorzinātņu un informācijas sistēmu maģistra studiju programmas studenti

 

 • Eftihia Nathanail 

Lecture                                

PhD Eftihia Nathanail

Assistant Professor

Head of the Traffic,Transportation and Logistics Laboratory − TTLog (TTLOG)

University of Thessaly, (Greece)

PeriodSpring Semester  2018 

Course

Course "Decision Making Methodologies” 

Students 

All master and PhD students

 

 

 • Giannis Adamos

Lecture                                

Dr. Giannis Adamos

Transportation Engineer (PhD, MSc)

Research Associate

Department of Civil Engineering Traffic, Transportation and Logistics Laboratory - TTLog

University of Thessaly, (Greece)

http://ttlog.civ.uth.gr/faculty/giannis-adamos/

PeriodSpring Semester  2018

Course

Module 1: Theory and practice of scientific research

Module 2: Ports and maritime transport

Module 3: Urban form and transportation

Students 

All master and PhD students

 

 

2017

 • Neils Rubenss

Lektors

Neils Rubenss, Masačūsetsas Tehnoloģijas institūta absolvents, Stenfordas universitātes projektu vadītājs mākslīgā intelekta izmantošanā industrijas analīzei.

Semestris

Rudens semestris 2017.

Studiju kurss

Big Data.

Priekšmeta saturs

Big-data Concepts

Data Acquisition (crawling)

Data Preparation (error detection and correction, enrichment, linking)

Data Modelling (explorative analysis, modelling, evaluation)

Data Understanding (domain, users),

Data/Model Interaction (data visualization, story telling, user experience, user interface)

Data / Network Analysis

Studenti

Datorzinātņu maģistra programmu studentiem.

Studiju kurss

Strategic Industry analysis.

Priekšmeta saturs

Industry Classification / Text Classification

Industry Segmentation / Clustering

Cross-Industry Innovation / Diffusion

Data / Network Analysis

Emerging Trends Analysis

Threat Identification

Opportunity Identification

Foresight and Scenario Planning

Systematic Industry Analysis

Product Ideation

Studenti

Ekonomikas, vadībzinātņu, transporta un loģistikas maģistra programmu studentiem.

 

 • Eftihia Nathanail 

Lektors

PhD Eftihia Nathanail

Assistant Professor

Head of the Traffic,Transportation and Logistics Laboratory − TTLog (TTLOG)

University of Thessaly, (Greece)

http://www.civ.uth.gr/en/people/professors/37-english/people-bios/193-nathanail-eftihia

PeriodsPavasara semestris  2017 

Kurss 

Course "Decision making methodologies" 2 kr.p.

Klausītāji 

Visi maģistrantūras un doktorantūras studenti

 

2016

 • Neil Rubens

Lektors

Neils Rubenss (Neil Rubens) ir beidzis Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta programmu “Datorzinātnes” un Tokijas Universitātē ieguvis doktora grādu datorzinātnēs. Galvenā profesora zinātniskā interese veltīta tēmai “Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās” (Artificial Intelligence/Machine Learning).

 

Pašlaik profesors Neils Rubenss vada pētnieciskos projektus:

 • sadarbībā ar Stenfordas Universitāti - Utilizing AI/ML for Identification of industry/sector opportunities;
 • sadarbībā ar Delftas Tehnisko universitāti un Edinburgas Universitāti - Utilizing AI/ML for Identification of design opportunities.

Semestris

Rūdens semestris, 2016./2017.studiju gads

Studiju kurss

Zinātniskais seminārs “Data Science (from data to products)” (Angļu, 2 KP) 

Priekšmeta saturs

Data Acquisition (crawling)

Data Preparation (error detection and correction, enrichment, linking)

Data Modelling (explorative analysis, modeling, evaluation)

Data Understanding (domain, users)

Data/Model Interaction (data visualization, storytelling, user experience, user interface).

Studenti

maģistra programmu “Datorzinātnes” un “Informācijas sistēmu menedžments” studenti

 • Niccolò Melchionne

Lektors

Niccolò Melchionne

Master's Degree in Law, lector.

Baltic Aviation Academy UAB, Vilnius (Lithuania), Dariaus ir Gireno st. 21, LT-02189, Vilnius, Lithuania: http://www.baatraining.com/aviation-academy/

Semestris

весенний семестр 2016 / Spring Semester 2016 / Pavasara semestris 2016

Учебный предмет

Авиационное законодательство (Air Low), 6 к.п. – the lectures will be held in English

Priekšmeta saturs

International law: conventions, agreements and organizations (The Convention on International Civil Aviation (Chicago); Other Conventions and Agreements; World Organisations; European organisations).

Airworthiness of aircraft. Aircraft nationality and registration marks. Personnel licensing.

Rules of the air.

Procedures for air navigation services – aircraft operations (Approach procedures; holding procedures; Altimeter setting procedures; Secondary surveillance radar transponder operating procedures)

Air traffic services and air traffic management (Aeronautical information service; Aerodromes; Facilitation; Search and rescue; Security Aircraft accident and incident)

Studenti

Летная эксплуатация авиационного транспорта / Gaisa kuģa pilotēšana / Pilots

 • Andžej Piatikonis

Lektors

Andžej Piatikonis

Bachelor of Transport Engineering, Pilot, Engineer of Aviationб lector.

Baltic Aviation Academy UAB, Vilnius (Lithuania), Dariaus ir Gireno st. 21, LT-02189, Vilnius, Lithuania: http://www.baatraining.com/aviation-academy/

Semestris

весенний семестр 2016 / pavasara semestris 2016/ Spring Semester 2016

Content of the teaching

programme

 

Радиосвязь (Radio Communication), 6 к.п. – the lectures will be held in English

 

 

Priekšmeta saturs

Basic principles; Antennas; Wave propagation

Ground D/F; NDB/ADF; VOR and Doppler-VOR; DME; ILS; MLS

Pulse techniques and associated terms ; Ground Radar; Airborne Weather Radar; Secondary Surveillance Radar and transponder

General philosophy and definitions; Simple 2D RNAV; 4D RNAV; FMS and general terms; Typical flight deck equipment fitted on FMS aircraft

GPS/GLONASS/GALILEO; NAVFRAR GPS; GLONASS; GALILEO; Ground, Satellite and Airborne based augmentation systems

Studenti

Студенты, обучающиеся по программам:

Летная эксплуатация авиационного транспорта / Gaisa kuģa pilotēšana

 

 • Vacius Jusas 

Lektors

Profesors Vacius Jusas, Kaunas tehniskās universitātes (Lietuva) http://ktu.edu/en

Semestris

Pavasara semestris 2016 

Studiju priekšmets

Drošas programmatūras izstrāde, 2 kr.p.

Priekšmeta saturs

 

Studenti

 

 • Michael Alexander Radin 

Lektors

Michael Alexander Radin  

Ph.D. Mathematics,

Associate Professor of Mathematics

Rochester Institute of Technology, School of Mathematical Sciences, Rochester, NY, USA

https://www.rit.edu/science/people/michael-radin

Semestris

Pavasara semestris 2016 

Studiju priekšmets

Diskrētā matemātika, 4 kr.p.

Priekšmeta saturs

 

Kopu teorijas pamatjēdzieni; kombinatorikas elementi
Loģikas funkcijas
Grafu teorija.

Studenti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (bakalaurs)

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli (bakalaurs)

Elektronika (bakalaurs)

2015

Lektors

Gints Jakobsons Mg.sc.ing., lektor. BAA Training Aviation Academy,

Dariaus ir Gireno st. 21, LT-02189, Vilnius, Lithuania: http://www.baatraining.com/aviation-academy/

Semestris

осенний семестр 2015 / autumn semester 2015 / rudens semestris 2015

Studiju priekšmets

Principles of flight (Принципы полета / Lidojuma principi) , 6 cr.p. – the lectures will be held in English

Subsonic aerodynamics; High speed aerodynamics; Stability; Control; Limitations; Propellers; Flight mechanics.

Priekšmeta saturs

 

Airframe and systems (Планер и системы / Gaisa kuģa korpuss un sistēmas), 6 к.п. – the lectures will be held in English

System design, loads, stresses, maintenance; Airframe

Hydraulics; Landing gear, wheels, types, brakes; Pneumatic – pressurization and air conditioning systems; Anti and de-icing systems; Fuel system; Electrics; Protection and detection systems; Oxygen systems.

Studenti

TSI students / TSI cтуденты / TSI studenti:

Pilots / Пилоты / Gaisa kuģu pilotēšana 

Lektors

Anatoli Beifert
Head of EU projects centre
Wismar University of Applied Sciences

Semestris

2014.g. pavasara semestris

Studiju priekšmets

Business Simulation Game (3 ЕСТS)

 (angļu valodā)

Priekšmeta saturs

 1. Preparing case studies in Management Accounting

2. Business strategy and Management

3. Business Simulation Game - Analysis of the starting situation - Preparing rounds - Main Rounds - Discussion of the results - Business Report

Studenti

TSI transporta un loģistikas fakultātes, menedžmenta un ekonomikas fakultātes studenti 

Lektors

Dr.sc.ing, Ms.oec. Vaira Gromule

Chairman of the Board

Riga International Coach Terminal JSC

General Secretary

Association of Paneuropean Coach Terminals

Semestris

2014/2015 akadēmiskais gads

Studiju priekšmets

Transport Economics (4 cr.p)

(angļu, krievu, latviešu valodā)

Priekšmeta saturs

The purpose of Transport Economics is to combine four different perspectives in a one course and to provide a general overview. This course will encourage rational analysis and contribute to successful decisions, both within transport firms and in policymaking.

∙ Regulation in the transport sector
∙ Economics of transport management:
∙ Cost calculation and pricing in a transport firm
∙ Investing in vehicles
∙ Logistical costs
∙ transport decisions from a logistical perspective
∙ Transport supply and demand.equilibrium and market structure
∙ Transport policy as part of general policy
∙ Charging for extremal costs
∙ Taxation methods and alternative measures
∙ Pricing policy ricing
∙ Infrastructure policy

Studenti

Maģistrs, Transporta un loģistikas fakultāte

Lektors

Slavomir Augustyn PhD, Eng., Assoc. professor. Академия национальной обороны (National Defence University), Варшава, Польша: http://w-zid.aon.edu.pl/wzid/index.php/lista-wykladowcow/nauczyciele/ite...

Semestris

2014.g. rudens semestris 

Studiju priekšmets

Lidlauka pakalpojumi (Ground Handling), 2 к.п. – the lectures will be held in English

Priekšmeta saturs

Basic terminology and typology of Ground Handling.

Standard Ground Handling Agreement – IATA SGHA.

Business plan of Ground Handling company.

Success factor in Ground Handling like TQM.

Know-how to build a Global Network in Ground Services for aviation safety.

Case study of the Ground Handling.

Technological progress in the Ground Handling business.

Controlling and reporting of Ground Handling activities.

Studenti

Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija;

Aviācijas transports.

 

2014

Lektors

Dr.sc.ing, Ms.oec. Vaira Gromule

Chairman of the Board

Riga International Coach Terminal JSC

General Secretary

Association of Paneuropean Coach Terminals

Semestris

Septembris 2013 – Aprīlis 2014

Studiju priekšmets

Transport Economics (4 cr.p)

(angļu, krievu, latviešu valodā)

Priekšmeta saturs

The purpose of Transport Economics is to combine four different perspectives in a one course and to provide a general overview. This course will encourage rational analysis and contribute to successful decisions, both within transport firms and in policymaking.

∙ Regulation in the transport sector
∙ Economics of transport management:
∙ Cost calculation and pricing in a transport firm
∙ Investing in vehicles
∙ Logistical costs
∙ transport decisions from a logistical perspective
∙ Transport supply and demand.equilibrium and market structure
∙ Transport policy as part of general policy
∙ Charging for extremal costs
∙ Taxation methods and alternative measures
∙ Pricing policy ricing
∙ Infrastructure policy

Studenti

Maģistrs, Transporta un loģistikas fakultāte

 • profesors Nicos Komninos

Lektors

profesors Nicos Komninos

Direktors URENIO Research, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki.

laiks

 16.oktobris  2014

Temats

Viedās pilsētas un viedās transporta sistēmas 

 • profesors Jacek Mazurkiewicz 

Lektors

asociētais profesors Jacek Mazurkiewicz 

·Wroclaw University of Technology, Polija  

laiks

16.oktobris  2014

Temats

Mašīnbūves rūpniecības nākotne: Papildinātā realitāte pret autonomām automašīnām  

2013

Lektors

 

Dr. habil. in Transport Technology, Professor of Vilnius Technical University,

Transport Management Department

RAMUNAS PALSAITIS

 

 

Publications:

Author or co-author of more than 200 scientific publications, including:

 • Strategic planning of transport priority infrastructure development. Vilnius.Technika. 2013. 175p. Collective monograph. In Lithuanian.
 • Transport and logistics service of international business. Vilnius.Technika. 2011. 298p. Manual. In Lithuanian.
 • Contemporary Logistics. Vilnius. Technika. 2010. 335 p. Manual. In Lithuanian.
 • And others

SELECTED PROJECT REFERENCES

 • Interreg III Project „BSR Transgovernance. Multi-level governance to better align transport policies” 2012-2014. Lithuania team leader
 • Interreg III project „Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region - C.A.S.H.“2009-2012. Lithuania team leader
 • Interreg III project „TransBaltic-Towards an integrated transport system in the Baltic Sea Region“ 2009-2011. Expert

   

 • FRAMEWORK 7 project “Be Logic. Benchmark Logistics for Co-modality”. TREN/FP7TR/218694/ 2008—2011. Lithuania team leader
 • And others

Semestris

Rudens semestrī 2013 - pavasara semestrī 2014

Studiju priekšmets

Introduction to Logistics (2 c.p.)

Transport Logistics (4 c.p)

Purchases and Reserves Logistics (2 c.p.)

 

(angļu, krievu valodā)

 

Priekšmeta saturs

∙ Theoretical basis of logistics
∙ Logistic systems

∙ Functional and logistical management.
∙ Distribution and physical distribution
∙ Logistical costs
∙ Modern logistical technologies of delivering cargoes and passengers
∙ Transport tariffs
∙ Key ideas and problems of Purchasing
∙ Purchasing from global sources
∙ Stocks as object of management in logisics systems
∙ Stock control in integrated systems (MRP1, MRP2, DRP).
∙ Purchasing flows in logistics systems

Studenti

Studenti. Transporta un loģistikas fakultāte

Lektors

Prof. Dr. Gunnar Prause

Professor at Wismar Business School / University of Wismar, Germany

Professor at Tallinn University of Technology / TSEBA

Semestris

Februāris – marts - 2013

Studiju priekšmets

Stratēģiskā vadība

(angļu valodā)

Priekšmeta saturs

Introduction into strategic management and application to logistics and transport sector in seminar form. The lecture will give an overview of the scientific area of strategic management and the most important techniques and methods in strategic management. The knowledge and corresponding methodology of strategic management will be presented and studied within the seminar and deepened with business cases. The tentative topics will comprise the following point:

Introduction, Development & Objectives of strategic management
SWOT and business environment
Marketing strategies & PIMS
Economy of scale, Economy of distance, Experience curve effect, Life cycle concept
Portfolio Theory
Strategic costing and Activity based Costing
Standardisation, Module & Platform Concepts
Benchmarking, Value-added profiles, Financial strategies 
Cases:   Green Corridors, Multimodal Transport, Hub-Spoke-Systems&nnbsp; 

Studenti

Maģistrs, Transporta un loģistikas fakultāte

Semestris

Februāris – marts - 2013

Studiju priekšmets

Business Simulation Game LUDUS

(The lectures will be held in English)

Priekšmeta saturs

LUDUS for WINDOWS is a Business-Simulation where two up to six joint-stock companies engaged in the same line of business are competing in three markets. All companies are being confronted with the same business cycles, developments of the business line as well as market trends in situations close to reality. At the start of the game, each company is handed over to a „fixed term board of directors“. The purpose of the game is to develop using different business and economics analysis and team work skills.

Development of enterprise strategy and implementation of the strategy in an international context are done as teamwork. Decisions are made based on limited information and outcome of enterprises is dependent on other players decisions. Acquired skills from different fields of business disciplines (marketing, management, accountancy, financial management, strategic management) will be employed comprehensively. Teamwork skills development has important role in the game.

This e-learning module is produced to help students to understand the logic of the game, prepare for the lectures and refresh the basic knowledge about enterprise management. This is a supporting tool, in order to finalize the subject and earn the credit points it is essential to took part of the seminars and play the game in a group.

Studenti

Studenti,  Profesionālā bakalaura studiju programma "Transporta un biznesa loģistika"

 

Lektors

Dr.sc.ing, Ms.oec. Vaira Gromule

Chairman of the Board

Riga International Coach Terminal JSC

General Secretary

Association of Paneuropean Coach Terminals

Semestris

Septembris 2012 – Aprīlis 2013

Studiju priekšmets

Transport Economics (4 cr.p)

(angļu, krievu, latviešu valodā)

Priekšmeta saturs

The purpose of Transport Economics is to combine four different perspectives in a one course and to provide a general overview. This course will encourage rational analysis and contribute to successful decisions, both within transport firms and in policymaking.

∙ Regulation in the transport sector
∙ Economics of transport management:
∙ Cost calculation and pricing in a transport firm
∙ Investing in vehicles
∙ Logistical costs
∙ transport decisions from a logistical perspective
∙ Transport supply and demand.equilibrium and market structure
∙ Transport policy as part of general policy
∙ Charging for extremal costs
∙ Taxation methods and alternative measures
∙ Pricing policy ricing
∙ Infrastructure policy

Studenti

Maģistrs, Transporta un loģistikas fakultāte

 
 
 
 
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts