Vieslekcijas transportā, loģistikā un datorzinātnēs decembrī | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Vieslekcijas transportā, loģistikā un datorzinātnēs decembrī

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/sttias_logo-02_1.png?itok=hyFkvgUF

No 13. līdz 15.decembrim Transporta un sakaru institūtā notiek viesdocētāja Berdymyrat Ovezmyradov (Turkmenistāna) lekcijas. Dr. Ovezmyradov ir ieguvis doktora grādu Politikas un plānošanas zinātnēs Tsukuba Universitātē (Japāna), ieguvis maģistra grādu Zinātnēs, tirdzniecības vadībā un tehnoloģijās Niederrhein University of Applied Sciences Vācijā. Dr Ovezmyradov ir speciālists piegādes ķēžu vadībā, rūpnieciskās tehnoloģijās un transporta politikā, viņam ir akadēmiskā darba pieredze universitātēs Turkmenistānā un Japānā.

Līdz janvāra beigām Dr Berdymyrat Ovezmyradov strādās ar bakalaura un maģistra programmu studentiem divu studiju kursu ietvaros - “Management of Sustainable Supply Chains and Multimodal Transportation” un “Geography of Transport Systems”. Pirmā studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanās par globālo loģistiku un piegādes ķēžu vadību ar uzsvaru uz ilgtspējīgiem risinājumiem biznesā. Kurss transporta ģeogrāfijā sniedz priekštatu par transporta telpiskajiem aspektiem, tas uzsver teorijas pielietojumu reālās biznesa situācijās

No 16. līdz 19.decembrim  viesdocētājs no Lielbritānijas Stefan Hermann Kuhn turpinās lekcijas un praktiskas nodarbības studiju kursā “Intelligent Systems and Deep Mashine Learning”. Dr Kuhn ir pieredzējis specialists mākslīgajā intelektā un citās informācijas tehnoloģiju jomās. Šī ir jau ceturtā Dr Stefan Kuhn vizīte rudens semestra laikā.

19.un 20.decembrī notiks kārtējas profesora  Aliaksandr Puptsau (Lietuva) lekcijas studiju kursā “Data Structures and Algorithms”. Dr Puptsau ir Eiropas Humanitārās Universitātes profesors (Lietuva) ar vairāk nekā 20 gadu akadēmiskā darba pieredzi datorzinātnēs un 35 gadu pieredzi zinātniskajā darbā, vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju un 20 zinātnisko un mācību grāmatu autors.

Vairāk informācijas par TSI viesprofesoriem var atrast šeit.

Viesprofesori ir uzaicināti sadarboties ar TSI Eiropas Sociālā fonda projekta “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Kopumā divu gadu laikā (līdz 2020.gada oktobra beigām) projektā ir paredzēti ieguldījumi 676 083,35 euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 412,50 euro (15%).

13.12.2019.

Fotogalerija

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts