Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Vakances TSI

Transporta un sakaru institūts izsludinā vakanci:

Transporta un loģistikas fakultātes dekāns

Galvenie amata pienākumi:

 • Fakultātes studiju procesa kontrole un analīze (studiju plāni, katedru un pasniedzēju darba plāni, budžets, slodze utml.)
 • Finansiālās un saimnieciskās darbības administrēšana fakultātes darba ietvaros
 • Fakultātes stratēģiskās attīstības koncepcijas izveide un realizācija
 • Fakultātes studiju virzieniem atbilstošo studiju programmu vadības organizēšana
 • Studiju programmu izveides, to akreditācijas procesa un realizācijas organizēšana fakultātē, priekšlikumu sagatavošana esošo studiju programmu uzlabošanai
 • Studiju programmu un mācību rezultātu kvalitātes novērtējuma analīze
 • Fakultātes personāla zinātniskās darbība organizēšana un atbalsts personāla dalībai zinātniskajos projektos
 • Sadarbības nodrošināšana starp augstskolas struktūrvienībām fakultātes darbības jomai atbilstošos jautājumos
 • Sadarbības organizēšana starp fakultāti un dažādiem ārējiem sociālajiem un biznesa partneriem Latvijā un ārvalstīs
 • Piedalīšanās akadēmiskā personāla sociālās un profesionālās attīstības organizēšanā
 • Citu pienākumu veikšana, kas saistīti ar dekāna amatu, atbilst kvalifikācijai un izriet no veicamā darba loģikas un satura

Galvenās amata prasības:

 • Augstākā izglītība (ne zemāk par maģistra grādu) sociālās vai izglītības zinātnēs un/vai atbilstoša  izglītība fakultātes darbības jomai
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, teicamas krievu un angļu valodas zināšanas
 • Nepieciešama iepriekšēja darba pieredze cilvēkresursu vai uzņēmējdarbības vadībā atbilstoši fakultātes darbības jomai
 • Pedagoģiskā un/vai zinātniskā kompetence atbilstoši fakultātes darbības jomai tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Prasme motivēt darbiniekus, līdera spējas
 • Spēja organizēt savu darbu un pakļautībā esošo darbinieku darbu
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā arī ar starptautiskiem partneriem

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Interesantu un atbildīgu  darbu
 • Izaicinājumu profesionālai izaugsmei
 • Darba vietu – Lomonosova ielā 1, Rīgā

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 19. aprīlim AS „Transporta un sakaru institūts”, Personāla daļai, Rīga, Lomonosova iela 1, LV – 1019, e-pasts: pvad@tsi.lv.

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts