Uzņemšanas prasības | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Uzņemšanas prasības

Uzņemšanas prasības Transporta un sakaru institūtā

Iesniedzamie dokumenti

Uzņemšana vēlākos studiju posmos

Informācija par kredītiem

ON-LINE reģistrācija reflektantiem

 

Iesniedzamie dokumenti

Bakalaurs, profesionālā augstākā izglītība:

 • vispārējo vidējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumu
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti
 • četras fotogrāfijas (3x4 cm)
 • pase vai ID karte

Maģistrantūra:

 • augstāko izglītību (bakalaura grāds vai tam pielīdzināma ne zemāka par otro līmeni augstākā profesionālā izglītība atbilstoši studiju programmu prasībām) apliecinošs diploms un tā pielikums
 • četras fotogrāfijas (3x4 cm) 
 • pase vai ID karte

Doktorantūra:

 • augstāko izglītību (maģistra grāds – datorzinātnēs, elektronikā, ekonomikā vai vadībzinātnēs) apliecinošs diploms un tā pielikums
 • četras fotogrāfijas (3x4 cm)
 • pase vai ID karte

 

Uzņemšana vēlākos studiju posmos

Uzņemšana vēlākos studiju posmos notiek saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem 16.11.2004. Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos

Uzņemšanai vēlākos studiju posmos nepieciešamie dokumenti:

 1. Citas augstskolas akadēmiskā izziņa, kas apliecina, ka iepriekš apgūta studiju programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem, par nokārtotiem attiecīgās studiju programmas iepriekšējo posmu nepieciešamiem pārbaudījumiem
 2. Vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts, diploms) ar atzīmju pielikumu
 3. Pase
 4. 4 fotokartiņas (3x4cm)
 5. TSI STUDIJU DAĻAS sastādītais SALĪDZINĀJUMA PROTOKOLS

 

Informācijas centrs

e-pasts:

info@tsi.lv - Informācijas centrs.

tālrunis:

(+371) 67-100-661 - Informācijas centrs.

 

Kredīts ar valsts sniegtu galvojumu

Kaut arī zinātnieki vēl nav atklājuši, kā finansiāli novērtēt cilvēka prāta potenciālu, neapšaubāmi ir tas, ka izglītība ir viena no ienesīgākajām investīcijām. Ja vēlaties iegūt augstāko izglītību, taču Jums šobrīd nav stabilu ienākumu un Jūsu vecāki nevar atļauties finansēt studijas, piedāvājam izdevīgus kredīta nosacījumus studentiem.

Studiju kredīts — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās un koledžās. 

Studējošo kredīts — līdzekļi studenta ikdienas vajadzību segšanai studiju laikā.

2016. gada rudens semestrī kredīta līgumus un galvojuma līgumus būs iespējams noformēt līdz 1. decembrim.*

* Ārvalstīs studējošie studenti var noformēt kredīta un galvojuma līgumu līdz š.g. 1. decembrim bez pārtraukuma.

Pieteikuma noformēšana

Papildu informāciju par kredītiem meklējiet šeit.

 

 

Sludinājumi

No 1.oktobra līdz 1.novembrim JUMS JĀGRIEŽAS JEBKURA SEB BANKAS FILIĀLĒ KREDĪTA LĪGUMA SLĒGŠANAI.

Līdzi jāņem savu pasi un jāapmaksā komisijas maksa un tikai pēc tam Jūsu galvotājiem jāierādās galvojuma līguma slēgšanai ar pasi un darbavietas izziņu par ienākumiem, kā arī JĀZINA studējošā vārds, uzvārds un augstskolas nosaukums.

Agrāk piešķirto SEKMĪGAJIEM kredītņēmējiem kredītu izmaksa notiks automātiski.

TSI kredītu piešķiršanas komisija

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts