Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Uzņēmējdarbības vadība transportā

Programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta uzņēmējdarbībā. 

Iegūstamā kvalifikācija: Vadītājs transporta uzņemējdarbībā

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām  (Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 367 )

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 4 studiju gadi (8 semestri)

  • nepilna laika studijas: 5 studiju gadi (10 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Studiju apjoms: 160 kredītpunkti

Fakultāte: Transporta un loģistikas fakultāte

Programmas direktora p.i.: Dr.Sc.Ing., asociētais profesors Genadijs Gromovs, Gromovs.G@tsi.lv

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība transportā" struktūra

Programmas kods atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram:  42840

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts