Uzņēmējdarbības vadība transportā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Uzņēmējdarbības vadība transportā

Programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta uzņēmējdarbībā. 

Iegūstamā kvalifikācija: Vadītājs transporta uzņemējdarbībā

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Transporta pakalpojumi” īstenotā programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” ir akreditēta līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 4 studiju gadi 

  • nepilna laika studijas: 5 studiju gadi

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Studiju apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Fakultāte: Transporta un loģistikas fakultāte

Programmas direktora p.i.: Dr.Sc.Ing., asociētais profesors Genadijs Gromovs, Gromovs.G@tsi.lv

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība transportā" struktūra

Programmas kods atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram:  42840

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts