TSI uzsāk ilgtermiņa sadarbību ar vairākiem jauniem docētājiem | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

TSI uzsāk ilgtermiņa sadarbību ar vairākiem jauniem docētājiem

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/academic-resources_0.png?itok=7TSTnWQ8

No šī gada februāra Transporta un sakaru institūts uzsāk ilgtermiņa sadarbību ar četriem jauniem docētājiem, kas šobrīd studē doktorantūrā, un aktīvi iesaistīsies mūsu augstskolas akadēmiskajā darbā. Divi jaunie docētāji strādās Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātē, un divi – Transporta un loģistikas fakultātē.

Šāda doktorantu iesaistīšana akadēmiskajā darbā kļuva iespējama pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam, īstenojot projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011). Turpmāk tiek plānots ievēlēt šos jaunos docētājus TSI akadēmiskajos amatos.

Minētā  projekta ietvaros 2018./2019.akadēmiskā gada otrajā semestrī vairāku studiju kursu docēšanu nodrošinās ārvalstu viesdocētāji, kas sniegs ievērojamu ieguldījumu studiju programmu attīstībā Transporta pakalpojumu studiju virzienā.

Kopumā divu gadu laikā ir paredzēti ieguldījumi 676 083,35 euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 412,50 euro (15%).

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts