TSI realizēja pieaugušo apmācības kursus | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

TSI realizēja pieaugušo apmācības kursus

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/ascxsaxs.jpg?itok=t_AOox62

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4. kārtas ietvaros laika periodā no 2019. gada 26. augusta līdz 2. decembrim TSI Mūžizglītības centrā tika realizēta divu pieaugušo grupu apmācība neformālās izglītības programmās: “Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem” (40 stundas)  un “Profesionālā angļu valoda mehāniķiem” (80 stundas).

Visi dalībnieki, kuri noslēdza mācību līgumus, pilnībā apguva izvelētās programmas. Dalībnieku atsauksmes liecina par kursu organizēšanas kvalitāti un pasniedzēju profesionālo kompetenci.

Vēlamies izteikt pateicību par dalību projektā un  izglītības programmu pasniegšanu - Ilzei Sproģei (Ekonomikas un vadības zinātnes fakultātes dekāne, asociētā profesore ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares) un Kristīnei Užulei (Lingvistikas maģistrs, angļu valodas  pasniedzēja).

Gaidām jaunus dalībniekus nākamajā projekta kārtā!

Informācija par jaunās kārtas atklāšanu būs pieejama mūsu mājas lapā, sadaļā Kursi - Pieaugušo izglītība

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts