TSI profesors tiek nominēts UNESCO balvai izglītībā

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/unesco-3.jpg?itok=uO0I-E70

Ar patiesu lepnumu varam paziņot, ka UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir izteikusi savu atbalstu inženierzinātņu doktoram, Transporta un sakaru institūta (TSI) profesoram Borisam Mišņevam par ieguldījumu mācību metožu, informācijas resursu attīstībā un pilnveidošanā, kā arī to pieejamības paaugstināšanā. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija par sasniegumiem 2017.gadā Bahreinas karaļa Hamada Bin Isa Al Halifa balvas saņemšanai oficiāli ir izvirzījusi  profesoru B.Mišņevu.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, izskatot profesora profesionālo un zinātnisko darbību, ir nolēmusi, ka profesors veic vērā ņemamu ieguldījumu radošā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanā un veicina to, ar mērķi paaugstināt kvalitatīvas izglītības pieejamību.

Runājot konkrētāk, Boriss Mišņevs vadīja ERASMUS+ projektu “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates”, kā rezultātā tika radīta metodika “Software Engineering Competence Evaluation Internet Portal ” (SECEIP), kas deva iespēju pilnveidot mācību rezultātu novērtēšanas metodes, izmantoto informatīvo resursu izmantošanas efektivitāti un paaugstināja to pieejamību. Turklāt līdzās aktīvai lekciju lasīšanai profesors nepārtraukti līdzdarbojas pētījumos jauno digitālo izglītojošo tiešsaistes tehnoloģiju jomā, kas ir neatņemama augstākās izglītības pilnveidošanas un tās tālākās attīstības daļa.

Ņemot vērā visus iepriekš minētos profesionālos un zinātniskos sasniegumus, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir paziņojusi par savu nodomu izvirzīt inženierzinātņu doktoru, profesoru Borisu Mišņevu “Bahreinas karaļa Hamada Bin Isa Al Halifa balva-2017” saņemšanai.

Par projektu.

Šo projektu laika periodā no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam realizēja sešu Eiropas augstskolu konsorcijs. Par projekta vadošo partneri kļuva Transporta un sakaru institūts. Galvenie projekta virzieni - programminženierijas jomas maģistra programmu absolventu kompetenču novērtējuma izstrāde un integrēšana ar attālinātas testēšanas uz Eiropas profesionālo standartu e-CF (“Eiropas e-kompetenču standarti”) pamata. Viens no galvenajiem projekta “iSECRET” rezultātiem ir daudzfunkcionālais interneta portāls - “Software Engineering Competence Evaluation Internet Portal ” (SECEIP), kas nodrošina programminženierijas jomas maģistra programmu absolventu kompetenču attālināta novērtējuma administrēšanu un funkcionēšanu.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts