TSI ir iekļauts 10% Latvijas labāko zinātnisko institūciju skaitā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

TSI ir iekļauts 10% Latvijas labāko zinātnisko institūciju skaitā

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/tsi_science_shutterstock-2.jpg?itok=hoD1KCtR

Transporta un sakaru institūts (TSI), vienīgais starp mūsu valsts privātajām augstskolām, iekļuva to 15 starptautiski nozīmīgu zinātnisko institūtu skaitā, kas darbojas Latvijā.

Starptautiskais izvērtējums veikts 150 pētniecības vienībām: zinātniskajām institūcijām, augstskolām un to struktūrvienībām, privātajām institūcijām, komercbiedrībām, nodibinājumiem. Eksperti secināja, ka Latvijā darbojas 15 (tātad, 10% no kopējā skaita) spēcīgi un starptautiski nozīmīgi zinātniskie institūti un augstskolu struktūrvienības, tostarp arī Transporta un sakaru institūts. Visas institūcijas tika vērtētās 5 baļļu sistēmā. Tikai Latvijas Organiskās sintēzes institūts saņēma vērtējumu „5”. Pārējie „top-15” dalībnieki (sk. zemāk sarakstu) tika vērtēti ar „4”, kas pētījumā autoru traktējumā nozīmē: „spēcīgs starptautisks spēlētājs” (labs sniegums, darbība turpināma).

Transporta un sakaru institūta rektora p.i., profesore Irina Jackiva skaidro, ka TSI tika novērtēts kā zinātniska organizācija, kas veic pētījumus inženierzinātņu un datorzinātņu jomās. „Mēs esam īpaši gandarīti par šo vērtējumu, jo uzskatam, ka tieši inženierzinātnēm un tehniskajai izglītībai Latvijā ir jāpievērš uzmanība: to attīstību ir jāveicina valstij, uz to ir tuvāk jāpaskatās sabiedrībai. Manuprāt, krīze, kas šobrīd ir mūsu valsts zinātnē un izglītībā ir izraisīta tāpēc, ka pastāvēja disproporcija starp dažādām zinātnes nozarēm, aizraušanās ar tā saucamām „vieglām nozarēm””, tā I. Jackiva.

TSI ir privātā augstskola un, attiecīgi, nesaņem nekādu finansējumu no valsts budžeta. Tomēr institūts investē zinātniskajā darbībā: izmanto gan pašu resursus, gan ES fondu atbalstu. Pēc I. Jackivas teiktā, izglītības procesam jābūt cieši saistītam, no vienas puses, ar zinātni, no otras puses – ar labākiem paraugiem un praksēm attiecīgajā nozarē. Tāpēc TSI gan veic pētījumus, gan veicina sadarbību ar to nozaru uzņēmumiem, kurām gatavo speciālistus. Tas viss kopumā arī ļauj noturēt augstu izglītības kvalitāti.

Jāpiemin, ka virkne valsts un privāto akadēmisko iestāžu saņēma zemu novērtējumu un pat ieteikumus no starptautiskajiem ekspertiem daļu no tām slēgt, bet otru daļu apvienot ar spēcīgākām pētniecības organizācijām. Dažu mācību iestāžu pārstāvji jau izteikuši kritiku pētījuma metodikai. Bijušais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, kura darbības laikā tika uzsākta šī izpēte, savukārt apgalvo, ka metodika ir iepriekš pārbaudīta vairāku desmitu valstu vidū un novērtējumus veic ļoti nopietni, starptautiski pazīstami eksperti.

Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautisko izvērtēšanu ir veikusi Izglītības un zinātnes ministrija  sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu. Izvērtēšanas mērķis bija veikt objektīvu Latvijas zinātnes situācijas analīzi Eiropas Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā atbilstoši Baltijas jūras reģiona valstu un Ziemeļvalstu sadarbības interesēm.

Kopējais atzinums ir sekojošs: Latvijas pētniecības kvalitātes, vadības un infrastruktūras līmenis nav vērtējams kā apmierinošs. Tomēr Latvijā pastāv atsevišķas augsta līmeņa institūcijas, TSI ieskaitot, kas var kalpot par centriem institūciju konsolidācijai un nākotnes investīcijām. Ekspertu vērtējumā lielākā Latvijas zinātnes problēma ir akūts finanšu līdzekļu trūkums. Tie norāda, ka, neveicot būtiskas investīcijas pētniecībā un augstākajā izglītībā, nebūs iespējams veidot un uzturēt mūsdienīgu ekonomiku.

Noslēdzot pētījumu, ekspertu grupa ir izstrādājusi virkni rekomendāciju. Protams, pirmkārt nodrošināt stabilu valsts finansējumu pētniecībai; izmantot struktūrfondus zinātnes strukturālajām reformām  un pārejai uz augstāku veiktspējas līmeni. Vēl, integrēt un stiprināt pētniecības sistēmu, konsolidējot pētniecības institūcijas galvenokārt ap zināšanu centriem (vērtējumu „4” un „5” ieguvušajām institūcijām).

Lēmumu par kopējo vērtējumu ekspertu grupa pieņēma konsensa  veidā, piešķirot  institūcijām vērtējumus atbilstoši šādai mērījumu skalai:

5 – “spēcīgs starptautisks spēlētājs, līderis savā jomā” (lielisks sniegums, darbība turpināma);

4 – “spēcīgs starptautisks spēlētājs” (labs sniegums, darbība turpināma);

3 – “spēcīgs vietējais spēlētājs, kas guvis zināmu starptautisku atzinību” (jāizvērtē un jāstiprina institūcijas kapacitāte);

2 – “apmierinošs vietējais spēlētājs” (jāizvērtē apvienošana ar citām institūcijām);

1 – “vājš vietējais spēlētājs” (darbība jāpārtrauc).

Interesanti, ka Latvijā starptautisks zinātnes novērtējums tiek veikts otro reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Iepriekšējais izvērtējums tika veikts 1992.gadā, laikā, kad ne tikai Latvijas zinātne, bet arī visa tautsaimniecība piedzīvoja radikālas strukturālas izmaiņas. Tāpēc pašreizējais izvērtējums savā ziņā ir nozīmīgs gan pētniecības veicējiem, gan politikas plānotājiem, gan arī Latvijas zinātnes sistēmai kopumā. IZM arī ziņo, ka kārtējā zinātnes starptautiskā izvērtēšana ir jānodrošina pēc pieciem gadiem, 2019. gadā.

Sīkāk par vērtējuma rezultātiem lasiet IZM vietnē: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/10655.html

 

Pirmā Baltijas kanāla sižets par zinātnes novērtējumu (kr. val.):

 

 

15 visaugstāk novērtētie zinātniskie institūti un augstskolu struktūrvienības

Zinātniskā institūcija

Kopējais vērtējums

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

4

LU Cietvielu fizikas institūts

4

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

4

LU Datorikas fakultāte

4

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

4

LU Fizikas nodaļa, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

4

DU G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas katedra, Matemātisko pētījumu centrs

4

Elektronikas un datorzinātņu institūts

4

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

4

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

4

Transporta un sakaru institūts

4

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

4

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

4

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

4

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

5

Avots: LR Izglītības un zinātnes ministrija

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts