Transporta un sakaru institūts īsteno projektu “MODERN_STEM” | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Transporta un sakaru institūts īsteno projektu “MODERN_STEM”

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/tsi_stem_logo_0.jpg?itok=0QA9b_T3

2017. gada 21. novembrī AS „Transporta un sakaru institūts” ir noslēdzis līgumu Nr. 8.1.1.0/17/I/009 par projekta "Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija" realizāciju.

Projekta mērķis ir: 11 STEM mācību programmu modernizācija, palielinot STEM jomās studējošo skaitu, uzlabojot augstskolas nodrošinājumu ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām tādās prioritārajās izglītības tematiskajās grupās kā informācijas tehnoloģijas un inženierzinātnes.

Ilgtermiņā projekts sekmēs Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību, veicinot izaugsmi nozarēs ar augstu nākotnes izaugsmes potenciālu un nozarēs ar nozīmīgu horizontālu ietekmi. Projekta uzdevumi ir šādi:

  • modernizēt 3 mācību auditorijas investējot to atjaunošanas darbos un aprīkojumā;
  • izveidot 2 jaunas laboratorijas un modernizēt 1 esošu laboratoriju;
  • modernizēt praktisko nodarbību iekārtas un aprīkojumu 3 aviācijas virziena STEM programmu vajadzībām;
  • uzlabot IT infrastruktūru;

papildināt bibliotēkas krājumus ar elektronisko literatūru un papīra izdevumiem.

Projektu paredzēts realizēt 2 gadu laikā.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts