Transporta un biznesa loģistika

Programmas nosaukums: „Transporta un biznesa loģistika”

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Vadītājs transporta un biznesa loģistikā

Akreditācija: līdz 2019. gadam (Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 367

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

  • pilna laika studijas: 4 studiju gadi (8 semestri)
  • nepilna laika studijas: 5 studiju gadi (10 semestri)
  • tālmācība: 5 studiju gadi (10 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Fakultāte: Transporta un loģistikas fakultāte

Programmas direktors: Dr.Sc.Ing., asociētais profesors Genadijs Gromovs, Gromovs.G@tsi.lv

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Transporta un biznesa loģistika" struktūra

Programmas kods atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai: 42840 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts