Transporta un biznesa loģistika | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Transporta un biznesa loģistika

Programmas nosaukums: „Transporta un biznesa loģistika”

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Vadītājs transporta un biznesa loģistikā

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Transporta pakalpojumi” īstenotā programma „Transporta un biznesa loģistika” ir akreditēta līdz 2024. gada 30. jūnijam. 

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

  • pilna laika studijas: 4 studiju gadi 
  • nepilna laika studijas: 5 studiju gadi

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Fakultāte: Transporta un loģistikas fakultāte

Programmas direktors: Dr.Sc.Ing., asociētais profesors Genadijs Gromovs, Gromovs.G@tsi.lv

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Transporta un biznesa loģistika" struktūra

Programmas kods atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai: 42840 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts