Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas nosaukums:   Bakalaura studiju programma „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli”

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnēs (43523 - telekomunikācijas)

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām  (Studija virziena akreditācijas lapa Nr. 372.  )

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 4 studiju gadi (8 semestri)

  • nepilna laika studijas: 5 studiju gadi (10 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktors: profesors  Aleksandrs Grakovskis, Dr.sc.ing.,   Grakovskis.A@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 43523  

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts