Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnēs

Akreditācija: līdz 2023. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Viena no mūsdienu pieprasītākajām specialitātēm visā pasaulē, kas sevī ietver datorzinātnes, elektronikas un telekomunikāciju iemaņas, moderno tehnoloģiju pamatus: 5G sakarus, lietu internetu, inteliģento vadību, robotiku un informācijas drošību."

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., Profesors
Aleksandrs Grakovskis
 

Personība, kura…

vēlas iegūt augstāko izglītību telekomunikāciju sistēmu un datortīklu jomā ar zināšanām sistēmas un tīklu programmatūrā, mikroelektronisko kontroleru komponentos, datoru un sakaru sistēmās, automātikā un robotikā, vēlas spēt atrast vājās vietas un analizēt problēmsituācijas telekomunikāciju sistēmu un datortīklu funkcionēšanā. Ir iespējams arī iegūt prestižo profesionālā CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikātu

Vēlas kļūt par...

5 G+ telekomunikāciju sistēmu speciālistu

datortīklu administrēšanas speciālistu

informācijas drošības un datu aizsardzības speciālistu

robotikas vai attālinātās vadības, novērošanas un drošības sistēmu speciālistu

informācijas sistēmu administrācijas speciālistu

programmētāju (programmatūras izstrādātāju)

informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju projektu izstrādātāju vai vadītāju

Vēlas nākotnē…

kļūt par lietpratēju 5G + telekomunikāciju sistēmās un datortīklu projektēšanā un ekspluatācijā, informācijas un sakaru sistēmu drošībā (ētiskā hakera prasmes); antivīrusu programmatūras izstrādē; attālinātās pieejas, novērošanas un vadības sistēmu (lietu internets) projektēšanā un darbībā; telekomunikāciju sistēmu un datortīklu lietojumprogrammatūru izstrādē, automatizācijas un robotikas sistēmu mikroelektronisko komponentu analīzē, projektēšanā un programmēšanā

 

Par programmu

Šobrīd Latvijā, tāpat kā ES valstīs kopumā, pastāv liels informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju speciālistu deficīts. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes veikto pētījumu, vietējās augstākās izglītības iestādes gadā spēj sagatavot labi ja 1000 šādu speciālistu, lai arī darba devējiem ir nepieciešami vismaz 1500! Tik augsts pieprasījums ir skaidrojams ar to, ka informācijas tehnoloģijas, elektronika un telekomunikācijas līdzās ar transporta jomu ir visstraujāk augošās nozares. Studiju programmas "Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli" apguves laikā iepazīsieties ne tikai ar sistēmu un tīklu programmatūru, bet arī kontrolieru mikroelektroniskajām sastāvdaļām, datoriem un kumunikāciju sistēmām, automatizāciju un visu veidu vadību, lai vēlāk spētu atrast vājās vietas un analizēt problēmsituācijas telekomunikāciju sistēmu un datortīklu funkcionēšanā utt.

Līdzās iepriekš minētajam akadēmiskajā programmā ir ietverti profesionālo studiju elementi un informācijas drošības standarti, kā rezultātā papildu bakalaura diplomam absolventi saņem vismaz divus starptautiski atzītus sertifikātus, proti, populāro CCNA (Cisco Certified Network Associate) un TOEIC sertifikātu (Test of English for International Communication - TOEFL sertifikāta amerikāņu analogs).

Cisco tīklošanas tehnoloģiju laboratorija, telekomunikācijas, optiskā elektronika, satelītu saziņa, globālā navigācija, radiofrekvences identifikācijas sistēmas (RFID), antenu sistēmas un mikroviļņu emisijas iekārtas – šis nav pilns studiju un pētnieciskā darba procesā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts, kas pieejams šī virziena studentiem.

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt virknē pieprasītu amatu - sākot no telekomunikāciju sistēmu operāciju speciālista un tīkla administratora, beidzot ar sistēmanalītiķi un dažādiem mērķiem izmantojamu iegulto, robotizēto telekomunikāciju sistēmu un aprīkojuma izstrādātāju.

Programmas absolventi strādā tādos uzņēmumos kā Tele2, Optron, Verifone, OpusCapita, Alfa RPAR, SAF Tehnika, Accenture Latvia un daudzos citos.

 

Mācību maksa

 
 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Augstākā matemātika1015.0
Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas46.0
Datortīkli1624.0
Datortīklu drošība23.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra46.0
Datu bāzes un bankas46.0
Diskrētā matemātika46.0
Elektronika un mikroelektronika46.0
Fizika46.0
Informācijas pārraides un kodēšanas teorija46.0
Mobilo un satelītu telekomunikācijas sistēmas46.0
Operētājsistēmas46.0
Programmēšana812.0
Signāli un ķēdes46.0
Skaitliskās metodes46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Aizsardzība pret ļaunprātīgo programmatūru23.0
Automātiskās vadības teorija46.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Elektrisko ķēžu teorija69.0
Ievads specialitātē23.0
Svešvaloda23.0
Grupas projekts23.0
Bakalaura darbs1015.0

Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi46.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
Mikroprocesoru vadības sistēmas46.0
Mikroviļņu elektroniskā tehnika23.0
Radiosakaru teorija46.0
Signālu ciparu apstrāde46.0
Angļu valoda karjeras vadībā23.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
Globālās navigācijas sistēmas23.0
Optimizācijas metodes23.0
Optisko šķiedru sistēmas23.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
Signāli un ķēdes23.0
Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi23.0

Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets69.0

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju programmu atbalsta:


RETN Ltd.

X InfoTech Ltd.

Bite Ltd.

SAF Ltd.
 

Absolventu atsauksmes

 
 

Reālajā dzīvē

Studiju process bija pozitīvu emociju pilns. Visas šajos gados iegūtās zināšanas man patiešām ir noderējušas dzīvē. Par studijām man ir palikušas tikai labas atmiņas.

Artjoms Bilickis SIA "BITE Latvija", tīklu plānošanas inženieris

 
 
 
 

Izpratne, kas nāk līdz ar pieredzi

Studiju saturs bija piesātināts ar uzlaboto tīklošanu un inženieriju. Arī studiju programma bija padarīta sarežģītāka un tās laikā tika izveidota skaidra izpratne par sistēmas iekšējiem elementiem, kas vispārējā perspektīvā nav saskatāmi.

Aleksandrs Zolotarjovs Reģionālās nodaļas IT administrators uzņēmumā "Webhelp Malaga" SLU

 
 
 
 

Spēt atrast nezināmo…

TSI iemāca, kā atrast risinājumu jebkādām problēmām, ja jūs izveidojat rīcības plānu un racionāli pieejat to risināšanai atvēlētajam laikam. Jūs varat nezināt atbildi, bet jums ir jāzina, kur meklēt informāciju, lai to uzzinātu.

Ivans Pavļučenko Klientu apkalpošanas dienesta inženieris "Santa Monica Networks" SIA

 
 
 
 

Dzinējspēks uz panākumiem

TSI sniedz jums zināšanas, kas palīdzēs sasniegt jūsu, nevis kāda cita, mērķus. Atcerieties, ka panākumi nenāk uzreiz, jums ir jāveic mazi solīši, lai pamazām tiem pietuvotos.

Aleksejs Pilipovecs AS "Latvenergo" sistēmanalītiķis

 
 
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts