Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas nosaukums:   Bakalaura studiju programma „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli”

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnēs (43523 - telekomunikācijas)

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenotā programma  „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” ir akreditēta līdz  2022.gada 31.decembrim (Studija virziena akreditācijas lapa Nr. 113.)

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 4 studiju gadi (8 semestri)

  • nepilna laika studijas: 5 studiju gadi (10 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktors: profesors  Aleksandrs Grakovskis, Dr.sc.ing.,   Grakovskis.A@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 43523  

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts