Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli | TSI

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnēs

Akreditācija: līdz 2022. gada 31. decembrim.

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Viena no mūsdienu pieprasītākajām specialitātēm visā pasaulē, kas sevī ietver datorzinātnes, elektronikas un telekomunikāciju iemaņas, moderno tehnoloģiju pamatus: 5G sakarus, lietu internetu, inteliģento vadību, robotiku un informācijas drošību."

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., Profesors
Aleksandrs Grakovskis
 

Personība, kura…

vēlas iegūt augstāko izglītību telekomunikāciju sistēmu un datortīklu jomā ar zināšanām sistēmas un tīklu programmatūrā, mikroelektronisko kontroleru komponentos, datoru un sakaru sistēmās, automātikā un robotikā, vēlas spēt atrast vājās vietas un analizēt problēmsituācijas telekomunikāciju sistēmu un datortīklu funkcionēšanā. Ir iespējams arī iegūt prestižo profesionālā CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikātu

Vēlas kļūt par...

5 G+ telekomunikāciju sistēmu speciālistu

datortīklu administrēšanas speciālistu

informācijas drošības un datu aizsardzības speciālistu

robotikas vai attālinātās vadības, novērošanas un drošības sistēmu speciālistu

informācijas sistēmu administrācijas speciālistu

programmētāju (programmatūras izstrādātāju)

informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju projektu izstrādātāju vai vadītāju

Vēlas nākotnē…

kļūt par lietpratēju 5G + telekomunikāciju sistēmās un datortīklu projektēšanā un ekspluatācijā, informācijas un sakaru sistēmu drošībā (ētiskā hakera prasmes); antivīrusu programmatūras izstrādē; attālinātās pieejas, novērošanas un vadības sistēmu (lietu internets) projektēšanā un darbībā; telekomunikāciju sistēmu un datortīklu lietojumprogrammatūru izstrādē, automatizācijas un robotikas sistēmu mikroelektronisko komponentu analīzē, projektēšanā un programmēšanā

 

Par programmu

Šobrīd Latvijā, tāpat kā ES valstīs kopumā, pastāv liels informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju speciālistu deficīts. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes veikto pētījumu, vietējās augstākās izglītības iestādes gadā spēj sagatavot labi ja 1000 šādu speciālistu, lai arī darba devējiem ir nepieciešami vismaz 1500! Tik augsts pieprasījums ir skaidrojams ar to, ka informācijas tehnoloģijas, elektronika un telekomunikācijas līdzās ar transporta jomu ir visstraujāk augošās nozares. Studiju programmas "Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli" apguves laikā iepazīsieties ne tikai ar sistēmu un tīklu programmatūru, bet arī kontrolieru mikroelektroniskajām sastāvdaļām, datoriem un kumunikāciju sistēmām, automatizāciju un visu veidu vadību, lai vēlāk spētu atrast vājās vietas un analizēt problēmsituācijas telekomunikāciju sistēmu un datortīklu funkcionēšanā utt.

Līdzās iepriekš minētajam akadēmiskajā programmā ir ietverti profesionālo studiju elementi un informācijas drošības standarti, kā rezultātā papildu bakalaura diplomam absolventi saņem vismaz divus starptautiski atzītus sertifikātus, proti, populāro CCNA (Cisco Certified Network Associate) un TOEIC sertifikātu (Test of English for International Communication - TOEFL sertifikāta amerikāņu analogs).

Cisco tīklošanas tehnoloģiju laboratorija, telekomunikācijas, optiskā elektronika, satelītu saziņa, globālā navigācija, radiofrekvences identifikācijas sistēmas (RFID), antenu sistēmas un mikroviļņu emisijas iekārtas – šis nav pilns studiju un pētnieciskā darba procesā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts, kas pieejams šī virziena studentiem.

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt virknē pieprasītu amatu - sākot no telekomunikāciju sistēmu operāciju speciālista un tīkla administratora, beidzot ar sistēmanalītiķi un dažādiem mērķiem izmantojamu iegulto, robotizēto telekomunikāciju sistēmu un aprīkojuma izstrādātāju.

Programmas absolventi strādā tādos uzņēmumos kā Tele2, Optron, Verifone, OpusCapita, Alfa RPAR, SAF Tehnika, Accenture Latvia un daudzos citos.

 

Mācību maksa

 
 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Priekšmeti – Bloks A

Priekšmeta nosaukums
Kp
Augstākā matemātika10
Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas4
Datortīkli16
Datortīklu drošība2
Datoru un datorsistēmu arhitektūra4
Datu bāzes un bankas4
Diskrētā matemātika4
Elektronika un mikroelektronika4
Fizika4
Informācijas pārraides un kodēšanas teorija4
Mobilo un satelītu telekomunikācijas sistēmas4
Operētājsistēmas4
Programmēšana8
Signāli un ķēdes4
Skaitliskās metodes4
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika4
Aizsardzība pret ļaunprātīgo programmatūru2
Automātiskās vadības teorija4
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2
Elektrisko ķēžu teorija6
Ievads specialitātē2
Svešvaloda2
Grupas projekts2
Bakalaura darbs10

Priekšmeti – Bloks B

Priekšmeta nosaukums
Kp
Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi4
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana2
Mikroprocesoru vadības sistēmas4
Mikroviļņu elektroniskā tehnika2
Radiosakaru teorija4
Signālu ciparu apstrāde4
Angļu valoda karjeras vadībā2
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati2
Globālās navigācijas sistēmas2
Optimizācijas metodes2
Optisko šķiedru sistēmas2
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā6
Signāli un ķēdes2
Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi2

Priekšmeti – Bloks C

Priekšmeta nosaukums
Kp
Brīvās izvēles priekšmets6

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Absolventu atsauksmes

 
 

Reālajā dzīvē

Studiju process bija pozitīvu emociju pilns. Visas šajos gados iegūtās zināšanas man patiešām ir noderējušas dzīvē. Par studijām man ir palikušas tikai labas atmiņas.

Artjoms Bilickis SIA "BITE Latvija", tīklu plānošanas inženieris

 
 
 
 

Izpratne, kas nāk līdz ar pieredzi

Studiju saturs bija piesātināts ar uzlaboto tīklošanu un inženieriju. Arī studiju programma bija padarīta sarežģītāka un tās laikā tika izveidota skaidra izpratne par sistēmas iekšējiem elementiem, kas vispārējā perspektīvā nav saskatāmi.

Aleksandrs Zolotarjovs Reģionālās nodaļas IT administrators uzņēmumā "Webhelp Malaga" SLU

 
 
 
 

Spēt atrast nezināmo…

TSI iemāca, kā atrast risinājumu jebkādām problēmām, ja jūs izveidojat rīcības plānu un racionāli pieejat to risināšanai atvēlētajam laikam. Jūs varat nezināt atbildi, bet jums ir jāzina, kur meklēt informāciju, lai to uzzinātu.

Ivans Pavļučenko Klientu apkalpošanas dienesta inženieris "Santa Monica Networks" SIA

 
 
 
 

Dzinējspēks uz panākumiem

TSI sniedz jums zināšanas, kas palīdzēs sasniegt jūsu, nevis kāda cita, mērķus. Atcerieties, ka panākumi nenāk uzreiz, jums ir jāveic mazi solīši, lai pamazām tiem pietuvotos.

Aleksejs Pilipovecs AS "Latvenergo" sistēmanalītiķis

 
 
 

Studiju programmu atbalsta:


RETN Ltd.

X InfoTech Ltd.

Bite Ltd.

SAF Ltd.
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts