Tālmācības studiju metodologs | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Tālmācības studiju metodologs

Pēc studenta uzņemšanas institūtā katrs students saņem visu nepieciešamo informāciju par studijām (instrukcijas un paroles piekļuvei sistēmai utt.), kā arī kontaktinformāciju par savu metodologu (kuratoru), kurš sniegs atbalstu studentam visā viņa studiju laikā.

Studenta tiešā mijiedarbība ar tālmācības metodologu jautājumos, kas saistīti ar kursa saturu, uzdevumu izpildes termiņiem un aktivitāšu novērtēšanu tiek realizēta, izmantojot forumus, e-pastu un Skype. Ārkārtas situācijā ir iespēja izmantot telefonu.

Mācību periodā tālmācības metodologs:

  • darbojas kā konsultants-koordinators par organizatoriskiem un tehniskiem jautājumiem
  • nodrošina efektīvu mācību kursa metodoloģisko atbalstu
  • izmantojot tālmācības sistēmas iespējas, izseko kursu apguves ātrumu un uzdevumu izpildes termiņus
  • uztur komunikāciju ar studentiem
  • uztur kontaktus ar kursu autoriem, nekavējoties izskaidro un atrisina visus pretrunīgos jautājumus, kas rodas izglītības procesa gaitā
  • ir sasaistošais ķēdes posms starp studentu un kursu autoriem
  • kontrolē katra studenta apmācības dokumentācijas nokārtošanu

Detalizētu informāciju par sesijām - datumiem un norises kārtību - students saņem no tālmācības metodologa.

Pēc sekmīgas sesijas pabeigšanas un iemaksas veikšanas par nākamo semestri students gūst pieeju nākamajai mācību priekšmetu grupai saskaņā ar mācību programmu.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts