Tālmācības studijas TSI | TSI

Tālmācības studijas TSI

Tālmācības studijas Transporta un sakaru institūtā (TSI) notiek virtuālās mācību vides platformā Moodle - distant.tsi.lv

Personizēta piekļuve TSI tālmācības sistēmai tiek veikta attālināti, pēc reģistrācijas.

Pēc imatrikulācijas procedūras beigām (studentu uzņemšanas institūtā), ko var veikt arī attālināti (pieteikuma iesniedzējam nav nepieciešams personīgi ierasties institūtā dokumentu iesniegšanai un uzņemšanai), katrs students saņem informatīvu vēstuli ar visu nepieciešamo informāciju un instrukcijām.

Atkarībā no izvēlētās apmācības programmas katram tālmācības studentam tiek nozīmēts metodiķis, ar kuru students sazinās par visiem jautājumiem visā studiju periodā.

Katra akadēmiskā semestra sākumā studentam tiek izsniegta visa nepieciešamā informācija par semestra slodzes apjomu, nepieciešamo darbu, eksāmenu un testu apguvi un nokārtošanu, kā arī citu informāciju.

Piekļuve informācijas resursiem apmācību kursos veic metodiķis saskaņā ar semestra mācību programmām, ko students var redzēt savā personīgajā studentu kartē.

Turklāt studenti var attālināti piekļūt nepieciešamajai programmatūrai.

Tālmācība TSI tiek veikta saskaņā ar tā saukto moduļu sistēmu. Tas nozīmē, ka mācību kursi, kas nepieciešami studijām patreizējā semestrī, tiks pieslēgti saskaņā ar noteiktu grafiku (iepriekš norādītajā laikā).

Pēc noteiktā perioda beigām studentam jānokārto eksāmens / ieskaite (uzņemšanai nepieciešams izpildīt visus kursa nosacījumus) norādītajā datumā. Pēc eksāmena / kredītpunkta nokārtošanas būs pieejami nākamie mācību kursi (mācību moduļi).

Lai veiktu un nokārtotu praktiskos darbus, testus un eksāmenus TSI tālmācības sistēmā, tiek izmantoti: automatizēta testēšana reālajā laikā, vebināri, Skype konferences utt. Pēc vēlēšanās students var kārtot eksāmenus / testus klātienē. Lai to izdarītu, studentam jāierodas Rīgā (tiek noformēts uzaicinājums).

Apmācību noslēgums paredz absolventa darbu, kuru students aizstāv atestācijas komisijas priekšā. Aizstāvēšana notiek klātienes formā institūtā Rīgā (Latvija).

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts