Studiju programmas struktūrā ietilpst Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā | TSI

Studiju programmas struktūrā ietilpst Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 M 001Pedagoģija un psiholoģija2
05 M 004Zinātnisko pētījumu metodoloģija2
05 M 104Starptautiskās finanses4
05 M 350Biznesa procesu modelēšana un vadība4
05 M 106Jaunievedumu uzņēmējdarbības vadība4
05 M 108Mikro un makroekonomiskā analīze4
M-04-ZsZinātniskais seminārs2
05 M 362Risku vadība un krīzes menedžments4
05 M 363Starptautiskās finanšu grāmatvedības sistēmas4
05 M 364Starptautiskie finanšu pārskatu standari4
05 M m11Maģistra darbs20
05-M-11gAtestācijas eksāmens 

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
05 M 339Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana6
05 M 359Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa vide4
05 M 260Operāciju pētīšana2
05 M 356Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā4
05 M 602Akadēmiskā angļu valoda2
05 M 361Uzņēmumu korporatīvas sistēmas vadība un sociālā atbildība2
05 M 365Starptautiskie audita standarti2
M-04-077Pētnieciskā prakse2

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets2

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts