Studiju programmas struktūrā ietilpst Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Studiju programmas struktūrā ietilpst Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 B 001Augstākā matemātika8
05 B 101Mikroekonomika4
05 B 333Ievads studijās2
05 B 334Vadībzinības pamati4
B-04-142Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2
05 B 102Makroekonomika4
05 B 109Tirgzinības4
05 B 006Statistika4
05 B 337Operāciju vadība4
05 B 203Personāla vadība4
05 B 338Resursu plānošana un kontrole4
05 B 111Uzņēmējdarbības pamati4
05 B 216Risku vadības pamati4
05 B 336Vadības analīze4
O5 B 921E-mārketinga pamati2
05 B 206Projektu vadīšana2
05 B 269Starptautiskā uzņēmējdarbība2
05 B k12Bakalaura darbs10

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
05 B 005Lietišķo attiecību psiholoģija2
05 B 058Svešvaloda2
BP-05-01Informacijas tehnoloģijas I2
05 B 004Sociālā psiholoģija un socioloģija2
05 B 251Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai4
BP-05-02Informācijas tehnoloģijas 22
05 B 110Grāmatvedība4
05 B 115Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana4
05 P 301Loģistikas pamati2
05 B 217Biznesa procesu reinženierings2
05 B 250Angļu valoda karjeras vadībā2
05 B 314Optimizācijas teorijas un metodes2
05 P 207Korporatīvās finanses4
05 B 118Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem2
05 B 202Organizācijas rīcība2
05 B 003Filozofija2
05 B 177Vadības un organizācijas teorija2
05 B 208Standartizācijas un kvalitātes kontrole2

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets4

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts